NIEUWS

Zes Gelderse regio’s en VNG Gelderland bieden Provincie Gelderland manifest aan

1 april 2019 – Op 28 maart ontvingen de leden van de nieuwe Staten van de provincie Gelderland het Gelders Regionaal Manifest. Deze hebben de zes Gelderse regio’s – waaronder wij – en VNG Gelderland opgesteld. Als regio’s geven wij hierin aan dat wij graag zien dat de Staten in blijft zetten op regionale ontwikkeling.

Aanleiding
Met de verkiezingen voor de Staten van Gelderland achter de rug, is een nieuwe bestuursperiode aangebroken. Het college moet worden gevormd en daarover zal worden onderhandeld. Voor deze onderhandelingen hebben de Gelderse regio’s Samenwerking Noord-Veluwe, Cleantech Regio Stedendriehoek, Regio Achterhoek, Regio Rivierenland, Regio Arnhem Nijmegen en Regio Foodvalley samen met VNG Gelderland een advies opgesteld: het ‘Gelders Regionaal Manifest’. Hierin geven wij onze vier topprioriteiten aan en dringen wij er bij de onderhandelaars en de nieuwe coalitie op aan om te blijven inzetten op regionale ontwikkeling.

De topprioriteiten van de Gelderse regio’s
Gelderland is groot en divers en kent een lange traditie van gebiedsgericht werken. Dit heeft sterk bijgedragen aan het ontstaan van krachtige regio’s, waarin gemeenten, ondernemers en organisaties samenwerken. Elke regio is anders en kent verschillende uitdagingen. Door gebiedsgericht te werken, wordt daarop aangesloten. Wij erkennen de volgende vier topprioriteiten:

 1. Mobiliteit/bereikbaarheid: soepele samenwerking
  In Gelderland is sprake van economische groei. In sommige regio’s is deze zelfs veel groter dan het landelijk gemiddelde. De regio’s onderstrepen het belang van een ambitieuze en soepele samenwerking tussen regio en provincie op het gebied van mobiliteit/bereikbaarheid. Gelderland heeft belangrijke vervoersaders en een sterke logistieke sector. Dit vraagt om bestuurlijke inzet richting rijk en Europa. Ook de ligging van bedrijventerreinen en werklocaties kan daarbij worden betrokken.
 2. Arbeidspotentieel: uitdagende human capital agenda
  De economische ontwikkeling van de Gelderse regio’s schreeuwt om innovatiekracht en een kwalitatief goed en breed samengesteld arbeidspotentieel. Ook de (kennis-)clusters en kennislocaties moeten worden versterkt. Kortom, een uitdagende human capital agenda is nodig. Deze agenda moet aansluiten bij de identiteit van de verschillende regio’s en er zijn investeringen nodig in het verhogen van de arbeidsproductiviteit door (sociale) innovaties.
 3. Woningbouw: maatwerk en verduurzaming
  De woningmarkt in Gelderland is volop in ontwikkeling en verschilt sterk per regio. In alle gevallen is regionaal maatwerk nodig voor de woningbouwprogrammering. Daarnaast staan wij als regio’s samen met de provincie voor de uitdaging om grote stappen te nemen in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Dit vraagt niet alleen om een intensieve samenwerking, maar ook om het uitwisselen van succeservaringen tussen de regio’s onderling.
 4. Energietransitie: investeren in regionale innovatie-ecosystemen
  Gelderland en de regio’s zijn ambitieus op het gebied van de energietransitie, het circulair maken van de economie en het verduurzamen van de productie in de provincie. Wij kunnen hierin alleen vooroplopen, als blijvend geïnvesteerd wordt in de regionale innovatie-ecosystemen. Want innovatie is de kraamkamer van oplossingen voor de energie- en duurzaamheidsambities.

Zorgen voor een sterk, professioneel en weerbaar openbaar bestuur
Als regio’s vinden wij het belangrijk voor de provincie om goed samen te werken met de buren. Door verder op te pakken wat er in het onderzoek de ‘Kracht van Oost’ (2016) is gesignaleerd, worden wij sterker en vormen wij samen een provincie met een gezonde en evenwichtige groei waarin de economische potentie volledig wordt benut. Een provincie met een goed woon- en leefklimaat bovendien. Hiervoor is een sterk, professioneel en weerbaar openbaar bestuur nodig. Samen met de provincie willen wij hiervoor zorgen.

Vraag aan provincie: blijvende samenwerking en maatwerkafspraken
Wij zoeken voor de vier topprioriteiten de blijvende samenwerking met de provincie Gelderland. Wij vragen om een gecommitteerd partnership en de ruimte om vanuit de provincie op deze vier thema’s maatwerkafspraken te maken. Deze afspraken zouden ook over de provincie- en rijksgrenzen heen ruimte moeten geven aan ontwikkeling. Immers: de Gelderse regio’s verschillen onderling, maar samen geven wij vol trots vorm aan Gelderland.

Bekijk hier het Gelders Regionaal Manifest >>