NIEUWS

Gelderse Bureaus voor Toerisme schrijven manifest om vrijetijdseconomie te laten groeien

7 december 2018 – Onze samenwerkingspartner Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland heeft samen met drie andere Gelderse Bureaus voor Toerisme – RBT KAN, Stichting Achterhoek Toerisme en VisitVeluwe – het ‘Manifest Grip op Ontwikkeling 2019-2022’ opgesteld. Doel is om de vrijetijdseconomie in onze provincie verder te laten groeien. Hiervoor willen de bureaus ondernemers en overheden helpen om kansen te signaleren én op te pakken. De beleving van de (potentiële) bezoeker en bewoner is het uitgangspunt van het manifest.

Beleving verder verbeteren
Binnen Regio FruitDelta Rivierenland is het onze ambitie om de omzet in de sector recreatie en toerisme elk jaar met 5% te laten groeien. Volgens de RBT’s bieden de ontwikkelingen in het inkomend en binnenlands toerisme veel kansen. Hiervan kunnen de provincie in het algemeen en de regio’s in het bijzonder profiteren. De bureaus willen de beleving van bezoekers en bewoners verder verbeteren. Dat willen zij doen met meer dan 1.000 partners in het bedrijfsleven en de publieke sector. Zij hanteren daarbij vier pijlers: kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Per pijler doen zij concrete voorstellen, zoals het verzamelen van data van (potentiële) bezoekers, het stimuleren van ontwikkelingen in het toeristisch aanbod, het delen van kennis met ondernemers en overheden en slimmere marketingcommunicatie.

Groei aantal bezoekers: kansen en uitdagingen
Bezoekers uit eigen land vinden Gelderland een topbestemming. Daarnaast weten ook steeds meer buitenlandse bezoekers de provincie te vinden. De vrijetijdseconomie vormt met 6,3% van de werkgelegenheid een substantieel deel van de provinciale economie. Dat is groter dan bijvoorbeeld de landbouw. De trends voorspellen een hele lichte groei in het aantal binnenlandse bezoekers en een forse toename van het aantal buitenlandse bezoekers. Dat biedt kansen maar ook uitdagingen en het vraagt om weloverwogen keuzes op basis van kennis, gericht op groei van het welzijn van de inwoners van Gelderland [bron: RBT Rivierenland].

Aansluiten op beleid provincie
Bea Schouten, gedeputeerde van de Provincie Gelderland en onder meer verantwoordelijk voor toerisme & recreatie, ontving het manifest op donderdag 6 december van de RBT’s. De provincie heeft nieuw beleid: de koersnotitie vrijetijdseconomie ‘Beleef het in Gelderland’. Hierover sprak Bea Schouten tijdens haar werkbezoek aan regio FruitDelta Rivierenland op 24 mei. In gezelschap van haar eigen collega’s, bestuurders van Regio Rivierenland en directeuren van ondernemingen en (uitvoerings)organisaties verkende zij onze belevenissen met water, cultuurhistorie en evenementen.

De aanbieding van het manifest van de RBT’s komt voort uit het nieuwe beleid van de provincie. Gedeputeerde Schouten: “Mooi dat de Gelderse Bureaus voor Toerisme met dit aanbod komen aan hun partners in de toeristische sector. De vier pijlers sluiten ook goed aan bij onze koersnotitie.”

Lees het manifest ‘Grip op ontwikkeling RBTs in Gelderland’ >>