Gehonoreerd RIF-initiatief in de spotlights in Den Haag

De gehonoreerde initiatieven uit de tweede ronde van 2017 zijn nog maar net bekendgemaakt of er is al nieuws over één van die initiatieven. Het project ‘Biodivers rijk fruitteeltlandschap in de Betuwe’ van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor timmert goed aan de weg. Onder grote belangstelling kreeg minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari in Den Haag de Nationale Bijenstrategie aangeboden. Vanuit de Betuwe zetten De Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe hun handtekening.