NIEUWS

Gehonoreerd RIF-initiatief in de spotlights in Den Haag


30 januari 2018 – De gehonoreerde RIF-initiatieven uit de tweede ronde van 2017 zijn nog maar net bekendgemaakt of er is al nieuws over één van die initiatieven. Het project ‘Biodivers rijk fruitteeltlandschap in de Betuwe’ van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor timmert goed aan de weg. Onder grote belangstelling kreeg minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari in Den Haag de Nationale Bijenstrategie aangeboden. Vanuit Rivierenland zetten De Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe hun handtekening.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt de Nationale Bijenstrategie. Het feestelijke glas Betuwse Krenkelaar kon de minister erg waarderen.

Nationale Bijenstrategie
Met het project wil De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor de biodiversiteit bij fruittelers, omwonenden en bedrijven bevorderen en investeren in bijenlandschappen. Hieraan ligt de Nationale Bijenstrategie ten grondslag. Deze is tot stand gekomen dankzij 43 partners, die stuk voor stuk warm pleitbezorgers zijn voor het behoud en stimuleren van de wilde bij. Wilde bijen en andere insecten leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van groenten en fruitbomen. Dit zijn partijen zoals LTO, Nederlandse Fruittelers Organisatie, de Nederlandse imkers, Unie van Waterschappen en een aantal provincies en gemeenten.

Concrete maatregelen dienen commercieel belang en behoud cultuurlandschap
In Rivierenland zijn het De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe die zich actief inzetten voor de totstandkoming van het Betuwse Bijenlandschap. Dit is van commercieel belang voor onze fruitteelt, maar het zorgt ook voor het behoud van ons karakteristieke cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit. In de boomgaard worden concrete maatregelen uitgevoerd om de wilde bijen te bevorderen, zoals de aanleg van bloemranden, gevarieerde hagen en nestelgelegenheid bij fruittelers in Kerk-Avezaath, Geldermalsen en Meteren. Ook zijn er in diverse gemeenten projecten gestart om de biodiversiteit te vergroten, zoals in Culemborg met bloemrijke stroken en aangepast maaibeheer.

RIF-steun voor innovatie en actieve inzet
Het ligt in de planning om in 2018 meer maatregelen te realiseren bij telers, gemeenten en andere terreinbezitters voor de wilde bijen. De steun vanuit ons Regionaal Investeringsfonds speelt hierbij een belangrijke rol. FruitDelta Rivierenland juicht de activiteit en innovatie die initiatiefnemers tonen zeer toe. Het is een belangrijke voorwaarde voor toekenning van steun uit het Regionaal Investeringsfonds. Zo kan de droom van De Fruitmotor werkelijkheid worden: samen met andere regionale partners een Betuws Bijenlandschap realiseren. Wij verheugen ons op een gevarieerd biodivers landschap met wilde bloemen, wilde bijen, vogels en andere dieren.

Lees ook:
LNV in Beeld – Conferentie Nationale Bijenstrategie januari 2018 >>
Bijenstrategie (Rijksoverheid) >>