De gebiedsagenda van FruitDelta gaat ervoor zorgen dat we onze opgaven niet sectoraal vanuit de overheid benaderen maar vanuit meerdere beleidsvelden (integraal) en gezamenlijk met onze partners. Deze nieuwe stap in onze regionale samenwerking leggen we uit in een animatiefilm.