NIEUWS

Visie, doelen en opgaven Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland omarmd

Deze week omarmden Gedeputeerde Staten en het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland de visie, subdoelen en opgaven van de gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland. Gebiedsgedeputeerde Helga Witjes kreeg een flyer met hoofdlijnen uit handen van Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland, en Gerdo Van Grootheest, voorzitter van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Binnen de regio wordt al lange tijd samengewerkt en met succes. Dankzij samenwerking worden projectmatig mooie resultaten geboekt. Voorbeelden zijn de 31 Regio Deal projecten, de mobiliteitsagenda en fonds en het Regionale StimuleringsFonds. Met de Gebiedsagenda zetten we samen met de Provincie Gelderland en andere partners de volgende stap in de samenwerking. De complexe opgaven van deze tijd gaan we daarmee integraler aanpakken. Bestaande programma’s rondom economie, wonen, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt zijn de bouwstenen. Zo zorgen we er samen voor dat FruitDelta Rivierenland de bloeiende regio blijft, waar we zo trots op kunnen zijn.

Publicatiedatum:  14 april 2022