NIEUWS

Haalbaarheidsstudie: Fruitrijk kansrijk om belangrijke publiekstrekker in Rivierenland te worden

Om de toeristische sector in onze regio een broodnodige economische impuls te geven, moet het toeristische aanbod toenemen. Een nieuw te ontwikkeling attractie/concept kan daaraan bijdragen. Fruitrijk – een project binnen FruitDelta Rivierenland – kan zo’n attractie worden. Om te onderzoeken of dit een kansrijk concept voor onze regio is, is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en afgerond. De resultaten geven volop aanleiding om de plannen verder vorm te geven en ondernemers en investeerders te vinden voor de realisering van Fruitrijk.

Wat is Fruitrijk?
In Fruitrijk zal de koppeling worden gelegd tussen ‘beleving’ en de hedendaagse agribusiness en kennisontwikkeling. Fruitrijk is een concept dat zich niet op één locatie concentreert, maar op meerdere plekken in de regio. Het kan ondermeer gaan bestaan uit een kennis- en vitaliteitscentrum, een congres- en evenementenlocatie en een dagattractie met verblijfsrecreatie. Ook internationaal kan het een interessante recreatieve hotspot worden voor ondernemers en particulieren. De uitwerking van het concept moet een combinatie van Agribusiness en Recreatie en Toerisme worden, naar het voorbeeld van het Duitse Het Karl Erlebnispark. Ook andere activiteiten in de regio moeten aan het concept te koppelen zijn.

Initiatiefnemers en onderzoek
Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland en Uit®waarde zijn de twee initiatiefnemers van Fruitrijk. Regio Rivierenland stimuleert dit initiatief en zoekt ondernemers en investeerders die met een dergelijk concept aan de slag willen gaan. Het Algemeen Bestuur besloot vorig jaar om het RBT opdracht te geven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze moest inzichtelijk maken wat de commerciële kansen, de financiële constructie, de ruimtelijke inpassing en sociaal-economische effecten zijn van Fruitrijk. Om de kans te vergroten dat Fruitrijk realiseerbaar is, zijn ook ondernemers van binnen en buiten de regio bij de studie betrokken.

Klik hier voor meer informatie en om het onderzoeksrapport te lezen.

Hier hier om de korte video over dit onderzoek te bekijken.

De resultaten
De haalbaarheidsstudie is afgerond. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • Er zijn voldoende mogelijkheden voor een middelgrote dagrecreatieve voorziening met een breed aanbod, maar dan moet de nieuwe attractie de bezoeker kunnen verleiden om vaker dan gemiddeld een bezoek te brengen.
  • Een onderscheidende formule waarin gezonde en bijzondere streekgerechten een rol spelen en waar ruimte is voor retail, is kansrijk
  • Een aantal van 350.000 bezoekers lijkt haalbaar met een omzet van 7,5 miljoen euro en 4, 5 miljoen euro in de omgeving.
  • Een publiek-private samenwerking is een succesfactor.
  • Er is een gunstig effect te verwachten op de regionale economie en werkgelegenheid.

Het vervolg
Hoe nu verder? De tweede fase ziet er als volgt uit:

  1. Regio Rivierenland gaat actief op zoek naar ondernemers en investeerders om Fruitrijk tot realisatie te brengen. Er wordt een ambassadeursgroep ingesteld met daarin de voorzitter en de speerpuntondersteuner van het speerpuntberaad Recreatie & Toerisme en de directeur van RBT Rivierenland. Zij zijn de contactpersonen voor de investeerders.
  2. Er wordt een begeleidingsteam per gemeente geformeerd van bestuurders en ambtenaren, afhankelijk van waar de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Al naar gelang de opzet van de investeerders kan een publiek-private samenwerking wenselijk zijn met één of meer gemeenten. Het Regionaal Investeringsfonds kan een instrument zijn om bij te dragen aan de initiatieven.
  3. We voeren een lobbyplan uit tot eind 2017. Diverse activiteiten zullen Fruitrijk in de kijker gaan spelen. Zo komt er een excursie met geïnteresseerde ondernemers naar het Karl Erlebnispark en zal er exposure zijn op diverse evenementen. Ook komen er persberichten en publicaties in dag- en vakbladen (ook online).

Houd voor al het nieuws rond dit project deze website in de gaten!