NIEUWS

FruitDelta bekender maken

De GR Regio Rivierenland wil het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland nog bekender maken bij overheden en partners. Wat is nu de meerwaarde van regionaal samenwerken? Welke betekenis geven overheden en partners aan FruitDelta Rivierenland?  De komende tijd gaan we daarover in gesprek met raadsleden, colleges, ambtenaren, andere overheden en partners, maar ook met medewerkers van het regiokantoor.

We zijn toch al bekend bij de Provincie en het Rijk? We staan immers als FruitDelta in het coalitieakkoord van de Provincie, ook hebben we samen met de Provincie bij het Rijk de FruitDelta Regiodeal binnengehaald. Onze verbonden partijen en de Economic Board zullen FruitDelta herkennen en ook in het samenwerkingsverband van Oost Nederland en de campagne nederland slimbenutten.nl staan wij letterlijk op de kaart.

Een sterk merk
Toch kan het nog beter’’, aldus Servaas Stoop, vice voorzitter van FruitDelta Rivierenland die de portefeuille Lobby en branding heeft in het AB van de GR Regio Rivierenland. ‘’Zoals uit de evaluatie van het regionaal ambitiedocument 2016-2020 en de cijfermatige analyse 2020 van onze regio naar voren komt, is het zaak om onze regio nog nadrukkelijker op de kaart te zetten en de verbinding te zoeken met andere regio’s.’’ Pas dan zijn er slagen te maken met de vraagstukken van de toekomst, zoals het versterken van de innovatiekracht van het MKB, de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een goed vestigings- en leefklimaat. Een sterk verhaal en merk is daarvoor nodig.’

Meerwaarde van samenwerken
’De meerwaarde van regionaal samenwerking mag ook bekender worden’’, volgens Huug Derksen, directeur van Regio Rivierenland, ’’Dat helpt bij de onderlinge verbinding en samenwerking in onze regio’’. Door regionale samenwerking vergroten we de uitvoeringskracht voor maatschappelijk opgaven waarvoor gemeenten elkaar nodig hebben, zoals het stimuleren van economische ontwikkeling voor banen of het benutten van financiële instrumenten van andere overheden, zoals de Regiodeal van het Rijk, waarin de programmalijn ‘Samen’ ook prominent opgenomen is. “En soms verplicht de provincie en het Rijk ons ook om samen te werken op bijvoorbeeld de dossiers van wonen, energietransitie en arbeidsmarkt.’’

Lopende processen
Het bekender maken van het merk FruitDelta zal samen oplopen met de al lopende processen in onze regio, zoals de herijking van het regionale economisch ambitiedocument. Medio 2021 zullen de eerste resultaten bekend zijn.