NIEUWS

FruitDelta Rivierenland steunt 14 vernieuwende initiatieven met bijdrage uit Regionaal Investeringsfonds (tweede ronde 2019)

14 januari 2020 – FruitDelta Rivierenland heeft voor de tweede keer in 2019 aan vernieuwende initiatieven subsidie toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds. Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners die met hun initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van Rivierenland.

Al 73 initiatieven ondersteund!

Het Regionaal Investeringsfonds bestaat sinds maart 2017 en heeft al 73 projecten en studies/pilots van ondernemers en ondernemend inwoners ondersteund. De initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme van de regio Rivierenland. Het fonds is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Een jury van experts, de zogeheten Economic Board, beoordeelt en adviseert het Algemeen Bestuur over de aanvragen. Dit resulteert bij een positief advies in een geld bijdrage, maar kan ook in de vorm van kennis en toegang tot hun netwerk om van elk idee een succes te maken. De Economisch Board is breed samengesteld en de leden zijn afkomstig uit de verschillende economische sectoren, onderwijs en financiële instellingen.

Criteria

Van de 27 ingediende aanvragen heeft de jury aan 6 projecten en 8 haalbaarheidsstudies in totaal 385.652 euro aan subsidie toegekend. Voor uitvoeringsgerichte projecten is 30 procent van het projectbudget met een maximaal € 100.000 beschikbaar. Voor studies, verkenningen of pilots komt 50 procent van het projectbudget in aanmerking voor subsidie met een maximum bedrage van € 10.000,-. De toegekende initiatieven hebben bovengemiddeld gescoord op de criteria innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, concurrentiepositie en vestigingsklimaat.

Gehonoreerde projecten en haalbaarheidsstudies

Elk jaar zijn er twee aanvraagrondes voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds voor uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies of pilots. De tweede ronde van 2019 heeft de volgende 14 veelbelovende initiatieven opgeleverd die een bijdrage krijgen:

Uitvoeringsprojecten

Titel Indiener Beoogd eindresultaat
Beekridder, het lokale zalm alternatief Jelle Busscher, Dodewaard Opzetten aquacultuur bedrijf voor productie van beekridder (houdt het midden tussen forel en zalm)
Boter, Kaas en Eieren Mijn Kaaskoe BV, Ammerzoden Streekproducten produceren en distribueren naar consumenten in de regio, waarbij deze worden betrokken bij voortbrengingsproces
Bouvardia als alternatief voor de chrysantenteelt Chrywijk BV, Brakel Realiseren van een stabiele kwaliteit van de Bouvardia stek door opschaling van de teelt
Hub Culemborg Stichting i.o. Hub Culemborg, Culemborg Jonge mensen maken kennis met regionale bedrijfsleven en hun (groei)mogelijkheden daarbinnen
Match voor Morgen: Leven Lang Leren ROC Rivor, Tiel Betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en loopbaanontwikkeling van mbo-ers
Struingids regio Rivierenland Rivier Actief, Culemborg Streekgids, website, community en struinroutes

 

Haalbaarheidsstudies

Titel  Indiener Beoogd eindresultaat
Beleef Historisch Buren Stichting Burgers voor Buren, Buren Bevorderen van recreatie en toerisme in Buren en omgeving
De Betuwse Belevenis Heerlijkheid Eck en Wiel, Eck en Wiel Realisatie park en dag attractie met actieve beleving van Betuwse historie, lokale ambachten, cultuur en natuur
Gerobotiseerde wiepenmachine Van Aalsburg BV, Hellouw Haalbaarheid gerobotiseerde wiepenmachine voor samenbinden wilgentenen
Onbemand elektrisch schoffelen Beker & van Lenen, Erichem Overstap van diesel naar elektrische werktuigen in wijngaard
Toeristisch recreatieve ontwikkeling Munnikenland Stichting Museum Slot Loevestein, Zaltbommel Inzicht in mogelijkheden en risico’s gebiedsontwikkeling Munnikenland, incl Slot Loevestein
Verduurzaming onkruidbestrijding boomteelt Kwekerij Maatschap Op ’t Hof, Nederhemert Overstap van diesel naar elektrische schoffelmachine
Vertical Farming 2.0 Van Namen Specialties, Hoenzadriel Verlagen energieverbruik bij vertical farm door koeling met buitenlucht ipv met koelmachine
Waterkrach Tiel Intentief, Culemborg Haalbaarheid inbouw innovatieve waterkrachtturbine in de omloop van de Prins Bernardsluis

Start nieuwe ronde in 2020

Het loket voor de eerste ronde van 2020 opent op 13 maart 2020.  Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers weer hun aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan hier. Hier staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds.

 

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds: Economic Board beoordeelt initiatieven tweede ronde 2019  >>