NIEUWS

Regio FruitDelta ondersteunt fondsaanvraag ROC Rivor bij ministerie OCW

Jan de Boer, lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, ondersteunt als Speerpuntvoorzitter Recreatie en Toerisme de MBO-fondsaanvraag van ROC Rivor voor het project ‘Ondernemend Rivierenland’ bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW). Hij tekende hiervoor de samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor.

Project: Ondernemend Rivierenland
Met het project ‘Ondernemend Rivierenland’ willen ROC Rivor en FruitDelta Rivierenland dat jongeren zich kunnen ontwikkelen tot ondernemende medewerkers voor de regionale arbeidsmarkt. Het project draagt bij aan de opgave Arbeidsmarkt uit het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 voor het economische speerpunt Recreatie en Toerisme. Het is een mooi voorbeeld hoe de regio en het onderwijs in FruitDelta Rivierenland samen optrekken.

Aanvraag voor steun uit Regionaal Investeringsfonds voor het mbo
Het project heeft een aanvraag ingediend voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo. Dit fonds is van het ministerie van OCW. Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom is in het Techniekpact afgesproken dat er een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo komt. Met dit ‘Regionaal investeringsfonds mbo‘ stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst
De aanvraag betreft een publiek-private samenwerking waarin we met elkaar – bedrijfsleven, regionale publieke organisaties en onderwijs – programma’s ontwikkelen om jonge mensen voor te bereiden op de (flexibele) arbeidsmarkt van morgen. Het project Ondernemend Rivierenland zal van 1 juli 2017 tot 1 juli 2021 gaan lopen. Na die periode is het de bedoeling om de samenwerkingsvorm van het project te verduurzamen. Of de aanvraag wordt gehonoreerd, horen we in oktober van dit jaar.

Klik hier voor meer informatie over het fonds van het ministerie van OCW.