FruitDelta Rivierenland in cijfers

Algemeen

0
Aantal inwoners (2020, bron: CBS)
0
Aantal huishoudens (2020, bron: CBS)
0
Aantal beroepsbevolking (2020, bron: UWV-Regio in beeld)
0
Aantal banen (2019, CBS)
0%
Werkloosheid (2019, bron: UWV-Regio in beeld)
0%
Beroepsbevolking hoogopgeleid (2017, bron: PWE)
0%
Beroepsbevolking middelbaar opgeleid (2017, bron: PWE)
0%
Beroepsbevolking praktisch opgeleid (2017, bron: PWE)

Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven

0
Aantal banen logistiek en beroepsvervoer*
0
Aantal banen groothandel en vervoeropslag*
0
Aantal bedrijven logistiek en beroepsvervoer

*) = 17 % werkgelegenheid regio (logistiek en beroepsvervoer + groothandel en vervoeropslag)

Bron: Buck Consultancy International, 2019

Agribusiness

0
Aantal bedrijven in de tuinbouw (2019, bron: Buck Consultancy Int.)
0
Aantal banen in de tuinbouw (= 3% werkgelegenheid regio) (2016, bron: PWE)

Recreatie en Toerisme

0
Aantal overnachtingen
0 miljoen
Aantal bezoeken
0 miljoen
Omzet totaal in € (circa)
0 miljoen
Omzet verblijfsrecreatie in € (circa)
0 miljoen
Omzet dagrecreatie in € (2016)
0
Aantal banen totaal
0%
Werkgelegenheid R&T verblijfsrecreatie (2016)
0%
Werkgelegenheid R&T dagrecreatie (2016)

Bron: Vrijetijdsmonitor 2018