FruitDelta Rivierenland in cijfers

Algemeen

0
Aantal inwoners
0
Aantal huishoudens
0%
Beroepsbevolking hoger opgeleid
0%
Beroepsbevolking middelbaar opgeleid
0%
Beroepsbevolking lager opgeleid
0
Aantal banen
0
Aantal werkzoekenden

Logistiek en Economie

0
Werkgelegenheid logistiek en beroepsvervoer
0
Werkgelegenheid groothandel en vervoeropslag
0
Aantal bedrijven logistiek en beroepsvervoer

Bron: PWE 2016 en WUR

Agribusiness

0
Aantal bedrijven in de tuinbouw
0
Aantal banen in de tuinbouw

Bron: PWE 2016

Recreatie en Toerisme

0
Aantal overnachtingen
0 miljoen
Aantal bezoeken
0 miljoen
Omzet totaal
0 miljoen
Omzet verblijfsrecreatie
0 miljoen
Omzet dagrecreatie
0 fte
Werkgelegenheid totaal
0 fte
Werkgelegenheid verblijfsrecreatie
0 fte
Werkgelegenheid dagrecreatie

Bron: Vrijetijdsmonitor 2016, zie ook http://rivierenland.biz/projecten/monitor2016/