FruitDelta Gebiedsagenda

Waarom een gebiedsagenda?

Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de GR Regio Rivierenland, op verzoek van Provincie Gelderland en onze samenwerkingspartners, besloten het proces voor het opstellen van een gebiedsagenda te starten. In de periode daarna zijn de partners in het gebied aan de slag gegaan, om te komen tot een eerste versie. Onderzoek en bijeenkomsten met verschillende partijen wisselden elkaar af en resulteerden in een visie, subdoelen en opgaven. 

Binnen de regio wordt al lang samengewerkt met onze partners en met veel succes. Er worden projectmatig mooie resultaten geboekt dankzij deze samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de Regiodeal projecten, het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) met afsprakenkader, de mobiliteitsagenda en fonds, de woonagenda en het Regionaal Stimuleringsfonds. Resultaten waar wij en onze partners trots op zijn.

De samenwerking met onze partners is toe aan een volgende stap. De provincie en onze partners uit het bedrijfsleven, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners nodigen ons uit om samen de volgende stap te zetten door sectorale opgaven integraal met elkaar te verbinden en gezamenlijk op te pakken. Dat is ook nodig omdat de opgaven steeds complexer worden en niet meer alleen sectoraal kunnen worden benaderd. De opgaven van deze tijd vragen om een integrale belangenafweging en oplossingen waarvoor we onze partners hard nodig hebben. We willen en moeten samen optrekken. Deze samenwerking kunnen we door de gebiedsagenda nog beter in positie brengen.

Wij en onze partners willen integrale opgaven agenderen in de FruitDelta Gebiedsagenda en deze vooral samen aanpakken. De gebiedsagenda introduceert daarmee een gebiedsgerichte integrale werkwijze op opgaveniveau die ons helpt om slimmer en sneller onze opgaven te realiseren. We doen het samen!

Bekijk hier de volledige flyer van de FruitDelta Gebiedsagenda.

luchtfoto, sproeien, zon, rsf, fruitdelta, rivierenland