NIEUWS

Haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’ inspireert ondernemer tot fruitattractiepark aan de A15


15 maart 2018 – De haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’ heeft een prachtig ondernemersinitiatief opgeleverd: een fruitattractiepark rondom streekbeleving in Wadenoijen aan de A15. In 2016 gaf het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland opdracht tot deze studie. Zij rondde deze studie vorig jaar af. Ondernemer Aart Blom van Betuwe Kers B.V. werd vervolgens geïnspireerd door de studie. Dat leverde een prachtig streekbelevingsconcept op waarvan het concept-businessplan in juni gereed zal zijn.

Aart Blom van Kers B.V.

Fruitbeleving voor jong en oud
Het concept wordt gebaseerd op vier pijlers: retail, gastronomie, dagrecreatie en evenementen. In het fruitattractiepark kunnen de bezoekers zien hoe streekproducten worden gemaakt. Zij kunnen proeven, eten en drinken en de producten kopen. Het aanbod zal meebewegen met de seizoenen, zodat geen bezoek hetzelfde zal zijn. Er zullen steeds kleine, seizoensgebonden evenementen worden georganiseerd en er zal altijd iets nieuws te zien en te doen zijn. Het wordt een park voor jong en oud. Karls, het Duitse themapark rond aardbeien, was een goede inspiratiebron voor ondernemer Blom (zie foto’s). Het is de ideale invulling van het streekbelevingsconcept; iets dat heel erg van de streek zelf is en het jaar rond een magneetwerking heeft.


Overleg met omwonenden
Aart Blom wil het streekbelevingscentrum gaan neerzetten bij zijn boomgaard d’n Kerkewaerdt aan de afslag 31 van de A15 in Wadenoijen. Hij zal zijn initiatief verder uitwerken ná overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Het doel is namelijk dat velen zich zullen herkennen in de ontwikkeling. Het exacte concept en de te verwachte bezoekersaantallen worden dit voorjaar verder duidelijk. In juni wordt naar verwachting een informatieavond voor inwoners van Wadenoijen georganiseerd.

Bijdrage aan omzetgroei recreatie en toerisme
De ambitie van het economische Speerpunt Recreatie & Toerisme van FruitDelta Rivierenland is om elk jaar een omzetgroei van 5% te realiseren. Dit initiatief gaat hieraan bijdragen. Het streekbelevingsinitiatief is een goed voorbeeld van hoe de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland tussen overheid (Regio Rivierenland en de gemeente Tiel), organisatie (RBT Rivierenland) en ondernemer (fruitteler Aart Blom) tot een succes kan leiden.

Deel uw verhalen over fruitteelt en oude ambachten!
Als input voor zijn plan en voor een boekje nodigt Aart Blom streekgenoten uit om hun verhalen over de fruitteelt en oude ambachten te delen. Heeft u zo’n verhaal, stuur het dan op naar info@rivierenland.biz.

Zie ook: