NIEUWS

Indieningsronde van 2020 levert 47 projectaanvragen op

Flinke oogst Regionaal Investeringsfonds

Ondernemers en ondernemende inwoners hadden tot 1 oktober te mogelijkheid om een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Dit investeringsfonds is opgericht om de ambities uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2016-2020 gerealiseerd te krijgen. Inmiddels blijkt dat er 47 projectaanvragen zijn gedaan die een bijdrage leveren aan de regionale economische ontwikkeling van op één of meer van de drie speerpunten.

Van de ingediende projectaanvragen gaat het om 28 uitvoeringsprojecten en 19 haalbaarheidsstudies. De meeste projectaanvragen (27) zijn zogeheten cross overs. Zij dragen bij aan meerdere economische speerpunten waarop FruitDelta Rivierenland zich richt. Dertien aanvragen richten zich specifiek op versterking van recreatie & toerisme in de regio, gevolgd door agribusiness (5) en economie & logistiek (2). De totale projectomvang van de ingediende projecten bedraagt meer dan 10 miljoen euro, waarbij de totale gevraagde RIF-bijdrage groter is dan wat er beschikbaar is.

Stimulans voor investeringsbereidheid
Het RIF is een belangrijk instrument om innovatief ondernemen in de regio te stimuleren. Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland: “Ten tijde van corona is het belangrijk dat bij ondernemers en ondernemende inwoners het vertrouwen in de economie en daarmee de investeringsbereidheid gestimuleerd wordt. Het Regionaal Investeringsfonds is bij uitstek een middel om hen daarin te ondersteunen.”

Economic Board aan zet
Het is nu aan de Economic Board om de ingediende projectaanvragen te beoordelen op basis van de gestelde criteria. De Economic Board bestaat uit tien leden die de samenwerkende partijen binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners. Na de beoordeling van de aanvragen zal de board zijn advies uitbrengen aan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur -gehoord het Algemeen Bestuur- beslist over de uiteindelijke toekenning.

Bekendmaking medio december
Medio december wordt bekend welke ondernemers en ondernemende inwoners een bijdrage uit het fonds krijgen. Naast een financiële bijdrage, ontvangen projecten ook steun in immateriële vorm; juryleden delen kennis en kunde, adviseren en kunnen indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken.

Banner RIF