Nieuwe toeristische trekpleister geopend: fietsroute ‘Laanboomroute Betuwe’

Met de ‘Laanboomroute Betuwe’ is de regio FruitDelta Rivierenland weer een toeristische trekpleister rijker. Deze fietsroute is op zaterdag 22 september geopend tijdens de open dag ‘Kom op de kwekerij’. De route is een Regionaal Investeringsfonds-project en loopt langs laanboomteeltbedrijven en horecagelegenheden zodat fietsers kunnen genieten van het gevarieerde landschap, de mooie natuur en cultuurhistorische parels.