Het programma Gonzend Rivierenland streeft naar een biodiverser rivierengebied dat de veranderingen in het klimaat aan kan. De sociale coöperatie De Fruitmotor werkt hier samen met partners uit Rivierenland aan. Op 23 juni organiseert De Fruitmotor bij Geofort in Herwijnen een feestelijke bijeenkomst. Iedereen met hart voor natuur en landschap is welkom. Belangrijk onderdeel is de ondertekening van een manifest met acties. Hiermee kan iedereen bijdragen aan een mooier en biodiverser landschap van Rivierenland.

Manifest voor biodiversiteit

Hoe zorgen we samen voor een mooi gebied waar het fijn leven is voor mens, dier en natuur? Door deze wens met heel veel mensen te delen, samen vorm te geven en vervolgens waar te gaan maken.
De afgelopen maanden is samen met verschillende organisaties uit het gebied hard gewerkt aan een visie op landschap en biodiversiteit voor Rivierenland. Het manifest roept iedereen op om concreet bij te dragen aan deze visie. Op het feest 23 juni presenteren en ondertekenen belangrijke landschapspartners uit Rivierenland het manifest. Zo bundelen we onze krachten om tot en met 2030 samen te werken. Inwoners met hart voor biodiversiteit en een mooi landschap zijn net zo belangrijk en van harte welkom om het manifest te ondertekenen.

Feest met en voor een Gonzend Rivierenland

Naast de ondertekening van het manifest voor een gonzend rivierenland is een feestelijk en interessant programma georganiseerd. Prof dr. Ingrid Visseren-Hamakers van de Radboud Universiteit in Nijmegen spreekt over het belang van biodiversiteit. Tevens vertellen verschillende inspirerende sprekers hoe zij zich inzetten voor natuur en landschap van het gebied. Muziek is er ook, van woordkunstenaar de Droominee en van Varikse cabaretière Manon Kroezen. En natuurlijk wordt er geproost met Krenkelaar cider van De Fruitmotor.

Iedereen is welkom, meld je aan 

De middag begint om 13.00 en duurt tot 17.00u en is na aanmelden gratis bij te wonen. De locatie van het feest is het Geofort, Nieuwe Steeg 74, in Herwijnen. Aanmelden kan op www.gonzend.nl/agenda/manifeest. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden.

Op www.gonzend.nl/manifest publiceert De Fruitmotor het Manifest en kan iedereen die mee wil doen online mee tekenen (vanaf half juni).

Gonzend Rivierenland is een programma van De Fruitmotor en wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal FruitDelta Rivierenland, de provincie Gelderland, Betuwewind en Rabobank West-Betuwe.