Laden Evenementen

Hoe kunnen we de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren verbeteren op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught? Dit is het onderwerp van de expertsessie. De A2 kent urgente doorstromingsproblemen, met name tijdens de spits. Deze problematiek zal in de toekomst naar verwachting alleen maar verergeren. De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. 

 

Programma om groei te beheersen
Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen werken het Rijk en regionale overheden aan een pakket maatregelen. Dat noemen we het Programma A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch – Vught. Onderdeel van dat Programma A2 is de start van een onderzoek naar het oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025) door middel van het uitbreiden van infrastructuur. Dit is de MIRT-verkenning.

 

MIRT-verkenning: zoeken naar structurele oplossingen
De MIRT-verkenning is in juni van start gegaan. Hierin wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de bereikbaarheid van de A2 en het omliggende gebied. De uiteindelijke realisatie van een structurele oplossing voor de problematiek is echter niet te verwachten voor 2025. Om de bereikbaarheidsproblematiek op de A2 in de komende jaren toch enigszins beheersbaar te houden, wordt een pakket van meer dan 20 maatregelen uitgewerkt. Het gaat daarbij om diverse maatregelen voor onder meer de auto, de fiets en het openbaar vervoer die al in de komende jaren gerealiseerd kunnen gaan worden.

 

Sessie en aanmelden
De sessie met (logistieke)bedrijven is om te onderzoeken hoe we de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren kunnen verbeteren. Welke initiatieven zouden hieraan kunnen bijdragen? Heeft u goede ideeën? Meld u aan! Tip ook andere (logistieke) bedrijven voor wie deze bijeenkomst interessant kan zijn.

Aanmelden kan via de link:  https://mirta2deilvught.mett.nl/programma/project+stimuleren+logistieke+initiatieven

 

Let op:
– De locatie kan nog wijzigen. Houd bovenstaande website in de gaten.
– Voor een maaltijd wordt gezorgd!

 

Deel dit artikel, kies je platform!