Laden Evenementen

Brandstof voor de toekomst

Ondernemers, bezoek ook deze bijeenkomst! Tijdens deze middag komt u alles te weten over duurzame brandstoffen voor uw transport, zoals Liquid Natural Gas (LNG), elektrisch transport, waterstof en biobrandstoffen. Ook de aanpak van het Rijk en provincies voor de inzet van duurzame brandstoffen in het transport zal voor u worden geschetst. Hiervoor is op nationaal niveau een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waar Rijk en provincies gezamenlijk aan gaan werken. Ook krijgt u zicht op de ondersteuningsmogelijkheden voor uw bedrijf.


Leren van ervaringen met duurzame brandstoffen

Daarnaast zullen vanuit de verschillende brandstoffen- en praktijkdeskundigen (verladers en vervoerders) hun visie en ervaringen met duurzame brandstoffen in het transport delen. Ook kunt u spreken met truckfabrikanten en truckleveranciers over de mogelijkheden voor het rijden op duurzame brandstoffen binnen uw bedrijf. Wij hopen eraan bij te dragen dat u een bewustere keuze kunt maken welke nieuwe technologie u kunt toepassen voor transport binnen uw bedrijf,
maar hopen ook overheden te informeren over ontwikkelingen en beleid ten aanzien van brandstoffen voor de toekomst en binnenstedelijke distributie.


Programma

14.00 uur – Opening door dagvoorzitter, Hans Etman
14.05 uur – Welkomstwoord door mevrouw Conny Bieze (gedeputeerde voor mobiliteit en logistiek)
14.10 uur – Presentatie door Cor Leguijt (CE Delft) over verschillende duurzame brandstoffen
14.30 uur – Presentatie door Els de Wit (Ministerie I&W) over landelijke visie op duurzame brandstoffen
14.50 uur – Presentatie door Theo Heinink (provincie Gelderland) over aanpak clean energy hubs
15.10 uur – Platformdiscussie met voorzitters nationale platforms LNG, elektrisch rijden, rijden op waterstof en biobrandstoffen
15.50 uur – Pauze, mogelijkheid tot bezoeken informatiekamers truckfabrikanten en brandstofleveranciers
16.10 uur – Presentatie door Peter Leegstraten (Albert Heijn) over visie duurzame brandstoffen Albert Heijn
16.30 uur – Paneldiscussie met de visie en ervaringen van vervoerders en verladers met o.a. Albert Heijn, Lidl, Koninklijke Rotra en Cornelissen transport
17.10 uur – Afsluiting
17.15 uur – Mogelijkheid tot bezoeken informatiekamers truckfabrikanten en brandstofleveranciers (tot 18.30 uur)
17.30 uur – Netwerkborrel
18.30 uur – Einde


Aanmelden

Deelname is gratis.
Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 23 november bij Brigitte van Ingen-Bosman: b.van.ingen@gelderland.nl

Deel dit artikel, kies je platform!