Laden Evenementen

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van elektrisch rijden in het (zwaarder) goederenvervoer? Kom dan naar de bijeenkomst in Doetinchem over emissieloos rijden .


Over het project Zero Emission Transport

Dit project is een haalbaarheidsonderzoek van Logistiek Innovatiehuis. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen, namelijk een inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen van diverse scenario’s en aanvullend een SWOT-analyse om ook andere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze in kaart te brengen. Het eerste deel van het project is een onderzoek dat onder enkele leden is afgerond en samengevat in het ‘Rapport Brandstoftransitie’. Dat rapport wordt dus gepresenteerd op 8 maart. Het gaat in deze fase om het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierna zal een keuze gemaakt worden met betrekking tot de te volgen strategie. Vervolgens zal gewerkt worden aan commitment en financiering, zodat een pilot kan starten.


Sprekers

Pieter Bastiaansen van VDL zal een actueel inzicht geven in de mogelijkheden en ontwikkelingen van batterij- en waterstof-elektrisch vervoer. Vervolgens zullen Esther Bockting en Leonie van Driel namens Pure Concepts de resultaten presenteren van het haalbaarheidsonderzoek en het vervolg: het identificeren van business cases binnen bedrijven. Daarna zal Edwin Kramer van Suez vertellen over hun ervaringen in de transitie naar waterstof-elektrisch vervoer.

Na afloop kunnen bedrijven hun interesse voor het vervolgtraject kenbaar maken. Op de bijeenkomst zijn ook medewerkers van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam) waarmee wij in dit project samenwerken, aanwezig. Bij hen kunt u eveneens terecht met vragen.

  • Betrokken en geïnteresseerde partijen in dit project zijn: Kuster Olie, AVR, VDL, Provincie Gelderland, Gemeente Duiven (Taskforce Innofase)
  • Leden: Vink Kunststoffen, Rabelink Logistics, Rosendaal Transport, UTS Verkroost Verhuizingen, Willems Verspreidingen


Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@logistiekinnovatiehuis.nl.

Deel dit artikel, kies je platform!