FruitDelta Rivierenland jaagt vernieuwing aan: eerste ronde 2023 stimuleringsfonds gaat van start

FruitDelta Rivierenland zet zich in voor  economische ontwikkeling op het vlak van agribusiness, logistiek & vestigingsklimaat bedrijven en recreatie & toerisme. In dat kader  is geld beschikbaar om innovaties uit te voeren of op haalbaarheid te onderzoeken. Rivierenlanders met vernieuwende ideeën op die terreinen kunnen zich melden.

Concrete ideeën of onderzoek

De Regio heeft voor innovatieve ideeën geld beschikbaar in het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). Met het RSF worden ideeën ondersteund die passen bij de opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Afgelopen najaar zijn daaruit acht projecten gefinancierd. Eén van die projecten is Zon+Peren van teler Rini Kusters. Met zonnepanelen boven perenbomen realiseert Kusters onder meer “verduurzaming van de teelt en de omgeving” en wordt invulling gegeven aan nieuwe toepassingen van teeltondersteunende voorzieningen.

Niet alleen concrete uitvoeringsprojecten maken kans op een bijdrage. Ook een onderzoek dat bijdraagt aan de doelen uit het regionaal economisch ambitiedocument is welkom. Voor dit jaar is ruim 800.000 euro beschikbaar verdeeld over twee rondes. Het startschot voor de eerste ronde is gegeven tijdens de opening van het toeristisch seizoen.

Indienen van aanvraag

“Ik verwacht mooie aanvragen uit onze prachtige toeristische sector”, zegt Hans Beenakker, voorzitter van de Regio Fruitdelta Rivierenland. “En daarnaast ook aanvragen vanuit de sectoren agribusiness en logistiek en vestigingsklimaat bedrijven.”
Beenakker geeft aan dat er RSF-coaches zijn waar geïnteresseerden gebruik van kunnen maken. “Zij helpen met het verder aanscherpen van de aanvraag.” De eerste ronde RSF 2023 is geopend op 24 maart en sluit 14 juni.

Meer informatie vind je op de RSF-pagina op de website van FruitDelta Rivierenland.

FruitDelta Rivierenland

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht Gelderse gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. FruitDelta is het platform waar ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers samenwerken aan een bloeiende regio.