NIEUWS

Eerste netwerkbijeenkomst RIF-projecten smaakt naar meer

11 februari 2020 – Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde Regionaal Investeringsfonds (RIF)-projecten elkaar op Slot Loevestein. Destijds kregen zij als ‘eerste en tweede lichting’ vanuit het RIF ondersteuning voor hun initiatief omdat zij daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van de speerpunten van FruitDelta Rivierenland. Inmiddels zijn we drie jaar verder, een mooi moment om terug én vooruit te kijken. Hoe staat het met deze projecten? Welke successen zijn geboekt, waar liggen nog hobbels en uitdagingen, welke ambities en droombeelden hebben de initiatiefnemers voor hun project? Hoe kunnen zij samen nieuwe verbindingen leggen? En op welke manier kan het RIF daarin faciliteren?

Slot Loevestein: succesvol RIF-initiatief

Het gezelschap was te gast op Slot Loevestein, dat eveneens in 2017 RIF-ondersteuning kreeg voor het doen van onderzoek naar klantwaarden van bezoekers. Gastheer Ed Dumrese vertelde als directeur over de historie, kwaliteiten én uitdagingen van deze bijzondere locatie en de kansen die -mede dankzij het RIF – dichterbij gekomen zijn; Slot Loevestein kreeg onlangs opnieuw een RIF bijdrage om meer inzicht te krijgen in mogelijke toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Munnikenland, het mooie natura2000 gebied waarin Slot Loevestein gesitueerd is.

Ideeën, tips en adviezen uitwisselen

In twee rondes gingen de regionale ondernemers met elkaar in gesprek. Deze tafelgesprekken leverden naast inzichten, ook praktische ondernemersideeën, tips en adviezen op. We benoemen er een aantal. Succes boeken met je project vergt geduld en een lange adem. Doorzettingsvermogen en het vermogen om tegen de stroom in te durven roeien zijn dan ook belangrijke succesfactoren. Je hebt voor je project ondernemende mensen nodig die aan dat profiel voldoen. Die lange adem is óók belangrijk om de cofinanciering voor elkaar te krijgen van cofinanciering. De RIF-subsidie is een belangrijke eerste (financiële) boost, maar voor doorontwikkeling van een project is veelal cofinanciering nodig. Hoe krijg je dat voor elkaar? Een aantal ondernemers heeft hier al ervaring mee.

Projecten koppelen, elkaar versterken

In de regio zijn vele verrassende en innovatieve ondernemingen actief. Door deze met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken, versterken we niet alleen onze eigen business, maar dragen we ook bij aan een sterke regio. Dat kan op allerlei manieren. Door projecten aan elkaar te koppelen en bijvoorbeeld slimme elektrische mobiliteit in te zetten om een toeristische kastelenroute mogelijk te maken. Maar ook door beoogde eindresultaten visueel te maken (met virtual reality) en door gezamenlijk succesverhalen te delen. Uit de gespreksrondes kwamen al diverse concrete ideeën om dit verder met elkaar vorm te geven. Hiermee werd een mooie basis gelegd voor een volgende netwerkbijeenkomst.

Vervolg

We kijken terug op een vruchtbare avond die zeker een vervolg gaat krijgen. Dinsdag 17 maart komen de initiatiefnemers van 2018 bij elkaar. Heb je zelf een goed initiatief dat bijdraagt aan regionale ontwikkeling? Dien jouw plan in! Vanaf 13 maart is er weer een nieuwe ronde.

Nieuwsgierig naar hoe het de diverse RIF-projecten vergaat? Lees het hier.