NIEUWS

Eerste kennismaking gemeenteraden met strategisch lobby & branding-plan FruitDelta Rivierenland


Op 12 maart is de klankbordgroep Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland voor de tweede maal bijeengekomen. Doel van de bijeenkomst was de eerste versie van het strategische lobby & branding-plan voor FruitDelta Rivierenland onder de aandacht te brengen van de tien gemeenteraden in de regio Rivierenland.

FruitDelta
Inspirerende vergaderlocatie

De bijeenkomst vond plaats bij een bedrijf dat met een origineel concept een bijdrage toegezegd heeft gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Bij het bedrijf kies je zelf de koe en dus de melk die verwerkt wordt tot een goed kaasproduct, waarop je een abonnement kunt nemen. Ook kun je de boerderij bezoeken om het gehele proces te kunnen meebeleven. Eén van de partners in het bedrijf, de heer Penders, verzorgde voorafgaande aan de bijeenkomst een rondleiding op het bedrijf.

Presentatie eerste versie strategisch plan
De heer De Vries, voorzitter van de klankbordgroep Lobby & Branding, was verheugd dat ondanks dat de bijeenkomst één week voor de gemeentelijke verkiezingen plaatsvond, de opkomst boven verwachting was. Het is duidelijk dat er behoefte is de regio economisch gezien landelijk en internationaal beter te positioneren. De heer Han Gootzen (Connect), die de ontwikkeling van het strategisch plan begeleidt, presenteerde de eerste versie van het strategische lobby & branding-plan FruitDelta Rivierenland. Eén van de opgaven die FruitDelta Rivierenland heeft geformuleerd, is dan ook de (inter)nationale positionering van FruitDelta Rivierenland als nieuw regionaal samenwerkingsverband.

Volle kracht vooruit
Eind mei vindt er al een creatieve werksessie plaats met alle stakeholders van FruitDelta Rivierenland. Een continue communicatiestroom met een FruitDelta- ondernemerskrant en een vernieuwde website zal daarna het vuur onder de lobby en branding verder opstoken. Verder kijkt FruitDelta Rivierenland ook al uit naar de Nationale Kersenparty in juni. In het bijzijn van bestuurders op nationaal, provinciaal en regionaal niveau zal de regio daar definitief worden gelanceerd.

Samenwerking foodregio’s
In tussentijd smeedt FruitDelta Rivierenland de banden met andere foodregio’s uit Nederland. Nog tot het eind van de volgende beleidsperiode in 2022 zal het lobby & branding-plan sterk inzetten op nieuwe ontwikkelingen op regionaal en interregionaal niveau.

Planning vervolg
• 29 mei – Creatieve sessie met vertegenwoordigers 5 O’s en klankbordgroep
• 11 juni – Verdiepingsmiddag met nieuwe colleges
• 20 juni – Terugkoppeldag stand van zaken in Algemeen Bestuur Regio Rivierenland
• 22 juni – Tijdens de Nationale Kersenparty wordt het lobby & branding-plan onder de aandacht gebracht bij bestuurlijke vertegenwoordigers in Fruitdelta Rivierenland