NIEUWS

Digitale bijeenkomsten Regio Deal: bijgepraat in 30/60 minuten

29 mei 2020 – Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden (4 juni) digitale bijeenkomsten plaats over de Regio Deal. Hiermee geven wij invulling aan hun behoefte aan informatie over en betrokkenheid bij de Regio Deal.

Achtergrondinformatie

Op 14 februari maakte De Ministerraad bekend dat het ingediende voorstel voor een Regio Deal voor FruitDelta Rivierenland is gehonoreerd. Daarover leest u alles in dit bericht. En in dit bericht vertellen wij over het proces dat is gestart om in samenspraak met het Rijk tot een definitieve Regio Deal te komen. Als vervolg op deze beide berichten organiseren wij digitale bijeenkomsten over de Regio Deal voor college- en raadsleden.

Opzet

De collegeleden worden in 30 minuten bijgepraat en de raadsleden (talrijker in aantal) in 60 minuten. Dit doen wij op een interactieve manier waarbij de deelnemers ook de gelegenheid krijgen om hun vragen te stellen. In een presentatie komen de belangrijkste feiten over de Regio Deal aan de orde. Ook zoomen wij in op het proces voor de zomer en op dat vanaf augustus. Daarnaast gaan wij dieper in op vragen als: Wat betekent de Regio Deal voor mijn portefeuille/gemeente/Regio Rivierenland? Hoe is het financieel geregeld? Wie heeft welke rol en kan ik input leveren? Hoe vindt de communicatie plaats? Hoe ziet het proces eruit om te bepalen wat voor projecten financiële steun ontvangen?… en meer.

Uitnodiging verzonden

De college- en raadsleden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Met daarbij de mogelijkheid om op voorhand hun vragen in te sturen. Zo kunnen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan hun informatiebehoefte. Na de bijeenkomsten maken wij een opzet van de momenten en de manieren waarop wij zullen communiceren over de Regio Deal.