NIEUWS

Dertien initiatieven ontvangen steun uit Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland

FruitDelta Rivierenland wil initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aanjagen en cofinancieren. Wij investeren daarom in projecten van ondernemers en ondernemende inwoners, bij voorkeur het MKB. Dat doen wij met ons Regionaal Investeringsfonds (RIF), dat initiatiefnemers een steun in de rug geeft voor het realiseren van plannen die passen bij onze regionale ambities. Tweemaal per jaar kan er bij het loket van het RIF worden aangeklopt voor een bijdrage. De eerste ronde eindigde eind mei en leverde 33 initiatieven op waarvan er 13 kunnen rekenen op een financiële bijdrage uit het RIF: 3 uitvoeringsprojecten en 10 haalbaarheidsstudies. De totale aanvraag bedraagt ruim 150.000 euro. 

Regionale projecten versterken Rivierenland
De initiatieven moeten direct bijdragen aan minimaal één van onze speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en/of Recreatie & Toerisme. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van ons gebied. Daarnaast moeten ze een lange termijnperspectief en een economische en maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook moeten de projecteigenaren een goed projectplan en eigen kapitaal inbrengen. Een eigen Economic Board (EB) beoordeelt en honoreert de aanvragen, na akkoord van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. De EB heeft geen winstoogmerk en bestaat – net als FruitDelta Rivierenland zelf – uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs, onderzoek, organisaties, ondernemers en ondernemende inwoners. Naast haar beheertaak, deelt de EB kennis en kunde en kan zij aanvragers in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van hun project.

Gehonoreerde initiatieven eerste ronde RIF 2017
De EB adviseerde op 15 juni positief over onderstaande projecten, die uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies betreffen. Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland nam dit advies over. 

Uitvoeringsprojecten
 

Titel Indiener Beoogd eindresultaat
1. Discovery Service2Fruit Webapplicatie m.b.t. fruithandel
2. Reefer Hub Eurologistics bv Agrologistiek knooppunt voor reefer containers
3. Plastic Coöperatie Searious Business Verminderde verspilling van plastic door samenwerking binnen het MKB


Haalbaarheidsstudies

 

Titel  Indiener Beoogd eindresultaat
1. Os en Paard, de Droomgaard Gasterij de Os en het Paard VOF Bijzondere overnachtingsmogelijkheid in een hersteld oorspronkelijk landschap
2. ProefLOKAAL Bommelerwaard: Ondernemers-samenleving verdienmodellen? LTO Noord Projecten bv Creëren verdienmodel voor concept ProefLOKAAL
3. Verkening Agri-businesspact Gelderse Tuinbouw St. Greenport Gelderland Commitment om te komen tot duurzame kennisinfrastructuur
4. De langste boomgaard van Europa Ondernemersvereniging Hart van Tiel Landschappelijke verandering langs de A15
5. Design Fruitstalletjes Rivierenland St. Platteland Rivierenland Concept fruitstalletje
6. Lingegranen St. Platteland Rivierenland Streekproduct met bijbehorend marketinginstrumentarium
7. Product- en Marktverkenning streekmerk Betuwse Krenkelaar Coöperatieve Betuwse Fruitmotor bv Aanpak voor productintroducties
8. Scubassin Utea Beheer bv Haalbaarheid onderwaterbeleving in combinatie met educatie en dagrecreatie
9. Gebiedsfonds Rivierenland Gebiedscoöperatie Rivierenland Zicht op financiële en organisatorische haalbaarheid
10. Marktonderzoek Gelderland St. Museum Slot Loevestein Inzicht in klantwaarden bezoekers


Start ronde 2 tijdens Fruitcorso
Het loket voor de tweede ronde van 2017 opent symbolisch op 15 september tijdens de inspiratiebijeenkomst die FruitDelta Rivierenland organiseert voorafgaand aan het Fruitcorso. Tijdens deze bijeenkomst – die o.a. bestaat uit een symposium en ontmoetingsmarkt –  worden ook de 13 gehonoreerde projecten gepresenteerd. Initiatiefnemers hebben tot eind oktober de tijd om een aanvraag voor de tweede ronde in te dienen.

Meer informatie over het RIF, de criteria én de aanvraagprocedure met formulieren vindt u hier.

Regionaal Investeringsfonds