LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling dat vernieuwende ideeën ‘van onderop’ ondersteunt met subsidie en met kennis. Het is een specifieke aanpak die al ruim 30 jaar wordt gebruikt in de gehele Europese Unie.  In Rivierenland zien we kansen en meerwaarde voor de LEADER-werkwijze. Vandaar dat de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel zich samen met het Waterschap Rivierenland bij de provincie Gelderland kandidaat hebben gesteld als toekomstig LEADER-gebied.

LEADER ondersteunt vernieuwende projecten die vanuit de streek zelf worden opgestart (dus vóór en dóór inwoners, ondernemers of organisaties) en die bijdragen aan de economische, ecologische of sociale ontwikkeling van de streek. Het mooie is dat het gebied zelf kan bepalen waarvoor de LEADER-subsidie wordt ingezet. Uitgangspunt van de LEADER-werkwijze is namelijk dat het gebied zelf een strategie opstelt (Lokale Ontwikkelingsstrategie ofwel LOS) en dat een lokale groep mensen (Lokale Actie Groep ofwel LAG) de strategie uitvoert. Dit doen zij door vernieuwende initiatieven te ondersteunen – met subsidie, maar ook door mee te denken- en door kennis uit te wisselen en initiatieven te verbinden, bijvoorbeeld via bijeenkomsten en excursies.

Om daadwerkelijk tot LEADER-gebied benoemd te kunnen worden, moet nu eerst de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld worden. Dit gebeurt onder regie van Regio Rivierenland samen met een team van drie ‘LOS-makers’ die veel ervaring met LEADER hebben.

logo, leader

De komende weken kunnen zowel inwoners, ondernemers, organisaties als overheden op verschillende manieren input geven. De LOS-makers benutten hierbij de informatie die al beschikbaar is. LOS-maker Maike van der Maat geeft aan: “In veel gemeenten hebben inwoners al laten weten wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld bij het opstellen van omgevingsvisies, kernagenda’s en dorpsvisies. Die info gebruiken we uiteraard, we gaan geen dingen dubbel doen.”

Er is inmiddels een zogenaamde “SWOT-analyse” van Rivierenland gemaakt: een overzicht van kansen en uitdagingen in de regio. De volgende stap is om te inventariseren op welke thema’s er mogelijkheden zijn voor vernieuwende oplossingen, zoals experimenten en pilots, die het gebied zelf (inwoners, organisaties en ondernemers) kan oppakken. Zo bepalen we met elkaar wat de doelen van LEADER worden en waar projecten dus straks aan bij moeten dragen om eventueel subsidie te krijgen.

Via de Online Gebiedsenquête kun je heel gemakkelijk laten weten op welke thema’s jij kansen ziet voor vernieuwende initiatieven. Ook worden er op 13 en 24 april en 10 mei gebiedsbijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op https://www.fruitdelta.nl/leader-rivierenland of neem contact op via leaderrivierenland@fruitdelta.nl.