NIEUWS

Delegatie Kyoto University bezoekt FruitDelta Rivierenland

Op 26 juni verwelkomden wij een delegatie van Kyoto University in Japan in onze regio. De Kyoto-delegatie is op zoek naar voorbeelden van regionale ontwikkeling waarin verschillende partijen, overheid en ondernemers, samenwerken. Vanuit die invalshoek kijkt de delegatie ook naar FruitDelta Rivierenland en ondernemersgeoriënteerde projecten.

Uitwisselingsprogramma
Kyoto University heeft samen met de vakgroep Rurale Sociologie van Wageningen University sinds drie jaar een uitwisselingsprogramma voor studenten en wetenschappelijke staf. Vanuit onze relatie met Wageningen University kwam het bezoek aan onze regio tot stand.

Project Fruitmotor
Wij ontvingen de delegatie en praatten de gasten bij over FruitDelta Rivierenland: ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemende organisatie werken sámen aan de economische ontwikkeling van onze regio. Een voorbeeld van een innovatief initiatief kregen zij van de mensen van de Fruitmotor. Zij gaven een presentatie over hun concept ‘verwerking van restfruit tot appelcider’.

Bedrijfsbezoeken
Vervolgens gaf Bert den Haan, leverancier van restfruit, een rondleiding op zijn bedrijf in Kerk-Avezaath. Hij lichtte toe hoe zijn reguliere fruitproductie zich verhoudt tot restfruit. Het programma begon en eindigde in het Veerhuis in Varik, het Village Trade Centre. Hier vertelde de uitbaatster, Hanneke Rombouts, een mooi verhaal over de rol van het Veerhuis in de lokale community. Het Veerhuis vormde een mooie uitvalsbasis voor de ontvangst, de lunch en de verschillende presentaties.