NIEUWS

De toekomst van Nederland ligt in het Oosten

Debat Tweede Kamer over regiodeals Oost-Nederland

27 januari 2020 – Bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers van vier ingediende Oost-Nederlandse regiodeals brachten op 22 januari een bezoek aan Den Haag. In de Tweede Kamer vond een debat plaats over de regiodeals. Waaronder over die van ons. Wij dienden een regiodeal in met projecten om ons ecologisch, sociaal en economisch kapitaal te verbeteren zodat al onze inwoners brede welvaart en welzijn ervaren.

In aanloop naar de bekendmaking van de derde ronde regiodeals brachten RW-POA en bestuurders van Regio Rivierenland op 22 januari, samen met andere kandidaten uit landsdeel oost, een bezoek aan de Tweede Kamer.

Zwaartepunt verschuift naar Oosten

Dat het Oosten ertoe doet, benadrukken recente onderzoeken van de Wageningen Universiteit:

Jan Markink, gedeputeerde Gelderland: “Door nu regionale knelpunten aan te pakken, verbeteren we de brede welvaart voor inwoners en creëren we kansen voor toekomstige bedrijven en inwoners. Belangrijk, want het zwaartepunt van ons land verschuift, met name naar het oosten. Kijk maar naar de kaart die de Wageningen Universiteit onlangs maakte van ons land over honderd jaar. Daarin zie je veel meer steden in Gelderland en Overijssel.” Ook de Rabobank ziet economisch een verschuiving weg uit de Randstad en betitelt Zwolle, Veluwe en Cleantech als succesregio’s. De regio FruitDelta heeft eveneens veel toekomstkansen. Daarbij is het wel van belang dat er een financiële impuls is om de regio’s nog meer te laten floreren.

Vier krachtige regio’s uit Oost-Nederland

Vier regio’s uit Oost-Nederland hebben een Regiodeal ingediend bij het ministerie van LNV: Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Cleantech en Zwolle. De provincies Overijssel en Gelderland steunen de deals. Er is in totaal 180 mln euro te verdelen.

Dit was niet ons eerste bezoek aan Den Haag. Op 28 november schoof een delegatie van FruitDelta Rivierenland aan bij het ontbijt in de Provinciezaal van Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst met Kamerleden pitchten alle bovengenoemde regio’s ook hun Regiodeal. Gerdo van Grootheest verzorgde namens FruitDelta Rivierenland de pitch.

Regiodeal FruitDelta Rivierenland: brede welvaart onder druk

FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta. Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied, wij zijn de grootste energieslurper van Gelderland en door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. In diverse kernen staat het voorzieningenaanbod onder druk. Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. Meekomen in de nieuwe (technologische) ontwikkelingen wordt moeilijker.

De maatschappelijke welvaart van de Rivierenlanders staat onder druk. Wij willen én moeten dus versneld ingrijpen en toekomstproof worden. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dat kunnen. Van oudsher zijn onze inwoners harde werkers. Ondernemerschap zit ons in het bloed! Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom vragen wij het Rijk o.a. om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de Regiodeal. Klik op de afbeelding voor de samenvatting ervan.

Of wij kunnen rekenen op een Regiodeal met het Rijk vernemen wij in februari 2020.