De voorwaarden

Wil je in aanmerking komen voor een bijdrage lees dan de voorwaarden in de verordening (link naar overheid.nl).

Kort samengevat komen de voorwaarden neer op het volgende:

 • Projecten moeten leiden tot aantoonbare economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde, door:
  1. Een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling op tenminste één van de drie economische speerpunten (Agribusiness, Logistiek & vestigingsklimaat bedrijven, Recreatie & toerisme);
  2. Bij te dragen aan één of meer van de 19 opgaven uit het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 (lees dat hier)
  3. Een bovengemiddelde innovatie (wat innovatief is lees je in de verordening, artikel 1 lid e);
  4. Regionale samenwerking met regionale partners;
  5. Besteding van het grootste deel van het projectbudget in het Rivierenlandgebied (regionale spin-off).
 • Per project bedraagt de subsidie maximaal 25% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten met een maximum van € 80.000.
 • Voor studies, verkenningen, voorbereiding en pilots is de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per project.
 • Projectindieners die een bijdrage van meer dan € 50.000,- aanvragen, moeten als aanvullende voorwaarde overige cofinanciering aantonen (bijvoorbeeld via OostNL, provinciale fondsen of crowdfunding).
 • Reguliere kosten van bedrijfsvoering zijn niet subsidiabel.