Economic Board

De Economic Board is een onafhankelijk adviesorgaan waarvan de leden de partners van FruitDelta Rivierenland (de 5 O’s) vertegenwoordigen. Zij zijn experts op hun vakgebied.

De Economic Board adviseert over de besteding van het geld uit het Regionaal Stimuleringsfonds. De leden zijn slagvaardig en zien scherp toe op de effectiviteit van de inzet van het geld.

De Economic Board beoordeelt de aanvragen die binnenkomen (als jury), maar deelt ook kennis en kunde. Hij kan u als aanvrager in contact brengen met partijen die nuttig kunnen zijn bij het realiseren van uw project. Ieder lid beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk in zijn of haar branche.

Ook is de Economic Board als onafhankelijk adviesorgaan de partij die het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland adviseert. Lees hier het instellingsbesluit van de Economic Board.

Hans Beenakker
Hans BeenakkerBurgemeester Tiel/Voorzitter Regio Rivierenland
“Ik geloof in de kracht en kansen die wij met elkaar kunnen grijpen. De projecten gesteund door het Regionaal Investeringsfonds zullen bijdragen aan het waarmaken van onze economische ambities”
Hans van Zuijdam
Hans van ZuijdamVoorzitter VNO-NCW Rivierenland
“Prachtig initiatief van de gemeenten in Rivierenland om een Regionaal Investeringsfonds op te richten om zo innovatieve projecten te ondersteunen. Hier lever ik graag mijn bijdrage aan”
Thea van Kemenade
Thea van KemenadeBusiness Development en Projectontwikkeling Radboud Universiteit
“Regionale ontwikkeling is mijn hoofdtaak en dat wil ik ook in mijn eigen woongebied realiseren door grote investeringsprojecten tot implementatie te brengen en te helpen bij nieuwe initiatieven”
Stan Vloet
Stan VloetVoorzitter College van Bestuur ROC Rivor
“De Economic Board geeft veel mogelijkheden om contacten te leggen en verbindingen te maken, ook in het belang van de studenten die stages of een (toekomstige) werkplek zoeken.”
Eef Vonk
Eef VonkDirecteur Int. Transportbedrijf Vonk en Co bv
“Vanuit mijn achtergrond ben ik betrokken bij de praktische en bedrijfsmatige kant van logistiek en transport. Ik adviseer ondernemers op dit vlak graag, zodat zij zich in onze regio optimaal kunnen ontwikkelen”
Rob Smits
Rob SmitsDirecteur AT&C accountants en belastingadviseurs
“Innovatie ideeën in de regio op het gebied van toerisme, transport en agro zijn nodig om aan te sluiten bij de groeiambitie in de regio en opkomende thema’s zoals duurzaamheid en digitalisering.
Mijn kennis op het gebied van (financiële) haalbaarheid deel ik graag ten behoeve van de ingediende projecten.”
Lennard Kempers
Lennard KempersEigenaar 'Eiland van Maurik'
“Met mijn kennis en brede interesse van de recreatieve sector wil ik inzetten om vooruitstrevende en vernieuwende ondernemers in het rivierengebied een steuntje in de rug geven. Als ondernemer hoop ik van toegevoegde waarde te zijn bij het beoordelen en adviseren van de aanvragen.”
Thomas van Uden
Thomas van UdenAdviseur MKB bij OnePlanet Research Center
De sector agrifood staat aan de vooravond van een digitale transformatie. Ik breng mijn kennis op het gebied van innovaties binnen het domein van de agrifood graag in. De afgelopen jaren heb ik vele MKB’ers en startups geadviseerd.
Terug naar de landingspagina