Loading...
Criteria 2018-03-19T12:59:15+00:00

Criteria Regionaal Investeringsfonds

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds moet u met uw project aan een aantal criteria voldoen.

Hieronder leest u welke dit zijn.

Uw initiatief moet:

  • bijdragen aan één of meer van de drie regionale Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en/of Recreatie & Toerisme;

  • lange termijnimpact en draagvlak hebben: meerdere partijen zijn erbij betrokken en de kans op een succesvolle voortzetting op de lange termijn is groot;

  • van economische en maatschappelijk toegevoegde waarde zijn: nieuwe werkgelegenheid opleveren, innovatief zijn en bijdragen aan de verbetering van het vestigingsklimaat;

  • voor een deel ook gefinancierd worden uit eigen/andere middelen.

Uw initiatief is een:

  • uitvoeringsgericht project: u kunt subsidie vragen tot 30% van uw totale kosten met een maximum subsidie van € 100.000,-

    OF:

  • studie, verkenning of pilot: u kunt subsidie vragen tot 50% van uw totale kosten met een maximum subsidie van € 10.000,-


Economic Board

 De Economic Board beheert het Regionaal Investeringsfonds. Maar wat doet de board en wie zitten erin?

Informatie Economic Board


Aanvraag indienen

Voldoet uw projectplan aan de criteria voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds, dan kunt u een aanvraag indienen.

Een aanvraag indienen