> Het convenant zal 23 juni worden ondertekend en treedt dan in werking <

Het convenant Huisvesting Internationale Werknemers regio Rivierenland is een publiek – private samenwerkingsovereenkomst tussen de individuele gemeenten van de regio Rivierenland en marktpartijen zoals werkgevers, verblijfsbieders en uitzenders die internationale werknemers in dienst hebben, detacheren dan wel huisvesting voor internationale werknemers in de regio hebben gerealiseerd of deze intentie hebben.

Het convenant heeft als doel om ‘een bodem in de markt’ te leggen en duidelijke spelregels op te stellen waaronder marktpartijen huisvesting voor internationale werknemers in de regio mogen realiseren en exploiteren. Het convenant verschaft daarmee duidelijkheid tussen marktpartijen en gemeenten over de regels waaraan huisvesting van internationale werknemers moet voldoen en de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen.
Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat er voor gemeenten geen directe extra verplichtingen uit het convenant volgen, omdat deze zijn gebaseerd op inspanningsplichten of bevoegdheden die gemeenten al hebben. Voor marktpartijen ontstaat er een gelijk speelveld. Een gelijk speelveld waar de marktpartijen die het convenant ondertekenen en zich zo certificeren samen met de overheid bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor internationale werknemers vanuit een welbegrepen eigenbelang. Tegelijkertijd ook een speelveld waarin de marktpartijen die zich niet aan het regionale beleidskader willen committeren met een uniforme handhaving te maken krijgen. Hierdoor komt er binnen de regio ook een einde aan het zogenaamde waterbedeffect waarbij sommige marktpartijen bewust gemeenten opzoeken met de minst strenge regels voor huisvesting.

In het convenant zijn afspraken belegd over de volgende onderwerpen:
• De wijze waarop inschrijving georganiseerd wordt;
• De kwaliteit van nieuwe huisvestingsinitiatieven in de regio;
• De kwaliteit van de wijze waarop het beheer van nieuwe huisvestingsinitiatieven georganiseerd wordt;
• De wijze waarop werkloosheid onder internationale werknemers voorkomen en opgelost wordt;
• De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de beschikbare verblijfplaatsen in relatie tot het aantal internationale werknemers dat in de regio werkzaam is.
• De wijze waarop de zelfredzaamheid van internationale werknemers in de regio wordt bevorderd.

Lees hier het convenant