wonen en bouwen

Hoe gaan we die woningen bouwen?

De regio Rivierenland heeft een forse woon- en bouwopgave. Tot 2030 zullen er 12.500 woningen bijgebouwd moeten worden. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan meer betaalbare woningen, de verduurzaming van onze woningvoorraad en de huisvesting van aandachtsgroepen.

Binnen de regio Rivierenland zijn veel mensen dagelijks bezig met deze opgaven. Op donderdag 26 januari 2023 brengen we al die professionals samen bij het eerste Woon- en bouwcongres Rivierenland.

Gloednieuwe Woonmonitor

Aanleiding voor dit congres is de lancering van de Woonmonitor Rivierenland. De Woonmonitor Rivierenland geeft een volledig inzicht in de huidige situatie en de trends op het gebied van wonen in onze regio. Verkoopprijzen, verhuizingen, bouwplannen, huur en koop, en meer. En altijd actueel.

Laat u inspireren tijdens het Woon- en bouwcongres op 26 januari door:

  • Inspirerende sprekers
  • Verrassende workshops
  • Informele ontmoetingen met bouwpartners en bestuurders uit de regio

Bent u er ook bij?

Werkt u als professional aan de woon- en bouwopgave in Rivierenland dan mag u dit congres niet missen. Houdt donderdag 26 januari 2023 van 13.00 – 17.00 uur vrij. Deelname is kosteloos.

https://forms.office.com/r/ZXZ9hN5DgY

Aanmelden voor het congres