Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

2021-07-21T09:55:58+02:00

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten ze een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar2021-07-21T09:55:58+02:00

RES 1.0 FruitDelta Rivierenland vastgesteld

2021-07-14T14:10:12+02:00

Er is duidelijkheid over de opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens. De gemeenten van Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland keurden de Regionale Energie Strategie (RES) goed. Het plan geeft duidelijkheid over hoeveel duurzame energie we in 2030 regionaal willen opwekken en welke plekken in het Rivierenland daarvoor geschikt zijn.

RES 1.0 FruitDelta Rivierenland vastgesteld2021-07-14T14:10:12+02:00

Fruitdelta Rivierenland investeert 500.000 euro met het Regionaal Investeringsfonds

2021-07-07T17:39:00+02:00

In de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) 2021 van Fruitdelta Rivierenland ontvangen elf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemend inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland.

Fruitdelta Rivierenland investeert 500.000 euro met het Regionaal Investeringsfonds2021-07-07T17:39:00+02:00

RIF-project Hub Rivierenland brengt onderwijs en bedrijfsleven samen

2021-07-07T17:14:05+02:00

Stichting Hub Culemborg helpt regionale bedrijven om tijdig jonge mensen te laten ervaren wat de bedrijven en sector doen. Door activiteiten te organiseren voor en door jongeren, worden bedrijven én potentiële medewerkers uit de regio met elkaar in contact gebracht. Zoals - op 18 juni- Battle of the Boats, een educatieve bouw- en vaarwedstrijd op het water van recreatieterrein De Meent in Beusichem.

RIF-project Hub Rivierenland brengt onderwijs en bedrijfsleven samen2021-07-07T17:14:05+02:00

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

2021-06-23T13:24:45+02:00

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen.

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd2021-06-23T13:24:45+02:00

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd

2021-06-11T12:21:35+02:00

In 2016 stelde elke gemeente binnen Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument voor de periode 2016-2020 vast. Doel was om met een gezamenlijke focus de regionale economie te versterken. Als onderdeel daarvan werd het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgericht voor de periode 2017-2020. Het RIF heeft als doel innovatie op de drie economische speerpunten van de Regio te stimuleren en is als instrument een wezenlijk onderdeel van het platform FruitDelta Rivierenland geworden. Het RIF is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Met dit fonds investeert de Regio in projecten en studies van ondernemers en ondernemende inwoners.

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd2021-06-11T12:21:35+02:00

FruitDelta Rivierenland gaat voor toekomstbestendigheid regionale economie en stimuleren brede welvaart

2021-06-09T15:38:22+02:00

Het bestuur van Regio Rivierenland heeft een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 ter besluitvorming naar de gemeenteraden gestuurd. De speerpunten van het nieuwe ambitiedocument zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Het ambitiedocument bevat meteen ook een voorstel voor het doorontwikkelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in een Regionaal Stimuleringsfonds vanaf 2022 met een verlaagde inleg van 2 euro per inwoner. Dit komt overeen met het advies van de Economic Board.

FruitDelta Rivierenland gaat voor toekomstbestendigheid regionale economie en stimuleren brede welvaart2021-06-09T15:38:22+02:00

RIF-projecten met ambitie om te groeien: Beekridder en Glamping De Oever

2021-06-08T15:19:16+02:00

Twee vernieuwende regionale initiatieven, die respectievelijk in 2019 en 2020 steun ontvingen van het Regionaal Investeringsfonds, zijn onlangs van start gegaan. Kleinschalig, maar met de ambitie en potentie om te groeien. En dat is in de regionale media niet onopgemerkt gebleven.

RIF-projecten met ambitie om te groeien: Beekridder en Glamping De Oever2021-06-08T15:19:16+02:00

Janneke Hakkert nieuwe secretaris-directeur Regio Rivierenland

2021-05-26T15:46:41+02:00

Met ingang van 1 september 2021 is Janneke Hakkert door het Dagelijks Bestuur benoemd tot secretaris – directeur van Regio Rivierenland. Hiermee volgt zij Huug Derksen op. Naar aanleiding van het naderend pensioen van de heer Derksen, is recent de werving en selectie procedure gestart voor de nieuwe secretaris-directeur.

Janneke Hakkert nieuwe secretaris-directeur Regio Rivierenland2021-05-26T15:46:41+02:00

Haagse lobby gaat door

2021-05-11T11:53:01+02:00

De Haagse lobby is in volle gang. Niet alleen voor de verkiezingen, maar ook daarna gaat dit volop door. Wat doen wij als regionaal samenwerkingsverband Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland hierin?

Haagse lobby gaat door2021-05-11T11:53:01+02:00