RES 1.0: Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 2030

2021-04-13T16:53:45+02:00

Rivierenland zet in totaal in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is te lezen in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van RES FruitDelta Rivierenland en het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden door inwoners samen met de acht gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.

RES 1.0: Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 20302021-04-13T16:53:45+02:00

Webinar 3: ‘Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken toont de kracht van het collectief

2021-04-12T20:46:02+02:00

In de reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’ organiseerde FruitDelta Rivierenland, in samenwerking met de stuurgroep Regio Deal, vrijdag 9 april het derde FruitDelta webinar ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven van de toekomst’. Met diverse gasten werd gesproken over belangrijke maatschappelijke opgaven voor onze regio. Juist in deze tijden van de coronapandemie is het van belang om ons concreet en actief in te zetten voor het wonen, leven en werken in FruitDelta Rivierenland samen met onze partners. 

Webinar 3: ‘Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken toont de kracht van het collectief2021-04-12T20:46:02+02:00

Succesvol digitaal FruitDelta werkbezoek college van Gedeputeerde Staten

2021-04-07T21:29:38+02:00

Commissaris van de Koning John Berends gaf op 30 maart tijdens het werkbezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan FruitDelta Rivierenland aan dat Provincie Gelderland samen met FruitDelta aan de Gebiedsagenda wil werken. Het doel van het werkbezoek was om samen te bespreken welke resultaten al geboekt zijn en wat er aanvullend nog mogelijk en wenselijk is voor een gezamenlijke Fruitdelta Gebiedsagenda.

Succesvol digitaal FruitDelta werkbezoek college van Gedeputeerde Staten2021-04-07T21:29:38+02:00

Puur Betuws timmert aan de weg in Rivierenland

2021-04-06T15:31:46+02:00

Puur Betuws is het kersverse lokale korte keten voedselinitiatief van de Betuwe, het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Vanaf zomer 2020 levert het steeds meer lokale producten via een online winkel op puurbetuws.nl en bezorgt het de boodschappen vijf werkdagen per week met eigen transport bij de klanten thuis.

Puur Betuws timmert aan de weg in Rivierenland2021-04-06T15:31:46+02:00

Innovatieve proef met zonnepanelen boven zachtfruit

2021-03-31T08:32:15+02:00

De rode bessen van Rini Kusters uit het Gelderse Wadenoijen worden sinds kort beschermd door een nieuwe, permanente teelt ondersteunende voorziening: unieke zonnepanelen. Het Friese bedrijf GroenLeven heeft de pilotopstelling, die hier sinds 2020 stond, uitgebreid tot een volledige zonnebron met ruim 4.500 zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken genoeg groene stroom op voor 400 huishoudens.  GroenLeven rondde onlangs de realisatie van de zonnebron af, die binnenkort in gebruik wordt genomen. 

Innovatieve proef met zonnepanelen boven zachtfruit2021-03-31T08:32:15+02:00

Slot Loevestein viert Hugo de Grootjaar

2021-03-24T15:58:18+01:00

Op 22 maart was het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot via een boekenkist ontsnapte uit Slot Loevestein. Slot Loevestein is momenteel – als gevolg van de coronamaatregelen- gesloten, maar viert dit feestje toch online. Benieuwd hoe de ontsnapping in 2021 zou zijn gegaan? Bekijk het in de video: Hugo de Groot – De grote ontsnapping. Ook het Brabants Dagblad besteedde aandacht aan deze historische dag; wethouder Willem Posthouwer van gemeente Zaltbommel nam op 22 maart op Slot Loevestein even plaats in een boekenkist om een idee te krijgen hoe dat destijds voor De Groot moet zijn geweest.

Slot Loevestein viert Hugo de Grootjaar2021-03-24T15:58:18+01:00

Webinar 2 ‘Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ laat zien hoe onderwijs en bedrijven kunnen inspelen op de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt

2021-03-23T10:34:47+01:00

Vrijdag 19 maart vond de tweede van een reeks van drie FruitDelta Rivierenland webinars plaats met ruim 60 deelnemers. Dit gebeurde in samenwerking met ROC-Rivor en RW-POA (Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt). Met diverse gasten werd gesproken over de arbeidsmarkt. Juist in deze tijden van de coronacrisis is het van belang om op zoek te gaan naar een wenkend perspectief en ons in te zetten om de huidige banen, ruim 100.000 in onze regio, te behouden.

Webinar 2 ‘Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ laat zien hoe onderwijs en bedrijven kunnen inspelen op de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt2021-03-23T10:34:47+01:00

Regio Deal Fruitdelta Rivierenland maakt bonusjaar Regionaal Investeringsfonds mogelijk

2021-03-19T09:50:53+01:00

Dankzij de Regio Deal tussen de Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland is het mogelijk om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland een jaar langer open te stellen voor ondernemers, ondernemende inwoners die met een innovatief idee de regio tot bloei laten komen. Ook in deze economisch moeilijke tijd biedt het fonds een steun in de rug voor projectindieners die de regio slimmer, schoner en aantrekkelijker willen maken. Vanaf 19 maart neemt het RIF weer nieuwe projectaanvragen in behandeling. In het najaar volgt een tweede mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen. Besluitvorming over de toekomstige financiering van het RIF wordt meegenomen bij de vaststelling van het nieuwe Regionaal economisch ambitiedocument 2021 – 2024 later dit jaar. 

Regio Deal Fruitdelta Rivierenland maakt bonusjaar Regionaal Investeringsfonds mogelijk2021-03-19T09:50:53+01:00

Drie Rivierenlandse vestigingsstadjes op longlist ANWB-verkiezing

2021-03-11T14:02:46+01:00

Nederland kent meer dan 160 vestigingssteden. De ANWB heeft er 40 geselecteerd voor de verkiezing van 'favoriete vestigingsstadjes', die aan de volgende criteria voldoen: steden met een beschermd stadgezicht, duidelijk aanwezige wallen, muren en/of poorten, met niet meer dan 40.000 inwoners en een duidelijke stedelijke structuur. Ook van belang zijn de recreatieve mogelijkheden. Op deze longlist van de ANWB staan maar liefst drie vestigingsstadjes in Rivierenland: Buren, Culemborg en Zaltbommel.

Drie Rivierenlandse vestigingsstadjes op longlist ANWB-verkiezing2021-03-11T14:02:46+01:00