Fruit Tech Campus viert eerste verjaardag met eerste paal Innocation Hub

2021-10-21T10:47:54+02:00

De Fruit Tech Campus vierde zijn Dies Natalis (eerste verjaardag) op donderdag 14 en zaterdag 16 oktober met verschillende activiteiten en evenementen. In veertien maanden is het idee van de Fruit Tech Campus uitgegroeid tot het slaan van de eerste paal voor de Innocation Hub. 

Fruit Tech Campus viert eerste verjaardag met eerste paal Innocation Hub2021-10-21T10:47:54+02:00

Logistieke Roadshow 2021 in Rivierenland

2021-10-15T14:41:34+02:00

Sinds maandag 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van middelbare scholen te enthousiasmeren voor de logistieke sector. De Logistieke Roadshow bezoekt drie weken achtereenvolgend 32 scholen. Op maandag 4 oktober deed de Logistieke Roadshow Rivierenland aan. Met scholengemeenschap KWC in Culemborg als eerste stop is een week lang gewerkt op scholen in Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Het programma bij KWC was live te volgen via YouTube.

Logistieke Roadshow 2021 in Rivierenland2021-10-15T14:41:34+02:00

De Fruitmotor weer in Trouw Duurzame 100 lijst

2021-10-08T13:01:56+02:00

Elk jaar publiceert Dagblad Trouw de Duurzame 100, een lijst van groene denkers en doeners waarbij het burgerinitiatief centraal staat. De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor staat voor de derde keer op rij in deze lijst. Dit jaar behaalde de coöperatie de 50e plaats. Een geweldig mooie erkenning van het werken aan duurzaamheid in de eigen regio en erbuiten.

De Fruitmotor weer in Trouw Duurzame 100 lijst2021-10-08T13:01:56+02:00

Onderzoek naar koopgedrag in Rivierenland

2021-09-20T15:30:10+02:00

Samen met de provincie en winkeliers zetten wij ons in voor aantrekkelijke centra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, start eind september een groot onderzoek naar koopgedrag in Rivierenland als onderdeel van het Regionaal Economisch ambitiedocument. Dat brengt ook in beeld waar de inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. I&O Research en de bureaus BRO en BSP voeren het onderzoek uit. 

Onderzoek naar koopgedrag in Rivierenland2021-09-20T15:30:10+02:00

Greenport Gelderland ontvangt gedeputeerde Drenth en netwerkpartners in de Regio

2021-09-20T15:10:35+02:00

Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat vrijdag 10 september netwerkorganisatie -en FruitDelta samenwerkingspartner- Greenport Gelderland weer met alle betrokken partijen om tafel. De netwerkbijeenkomst was gericht op de toekomstige ontwikkeling van de tuinbouwsector in de regio. Ook gedeputeerden Peter Drenth en Jan van der Meer bezochten de bijeenkomst, die gehouden werd in het nieuwe Laanboomhuis te Opheusden, op het terrein van het business centrum voor de boomteeltsector (Agrarisch Business Centre). Doel was om de opgaven die er zijn voor de tuinbouw met elkaar te bespreken en afspraken te maken over verdere uitwerking, bespreking en realisatie.

Greenport Gelderland ontvangt gedeputeerde Drenth en netwerkpartners in de Regio2021-09-20T15:10:35+02:00

Tweede ronde Regionaal Investeringsfonds geopend

2021-09-17T17:10:09+02:00

Dankzij de Regio Deal tussen de Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland is het mogelijk om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland voor de tweede keer dit jaar open te stellen voor ondernemers en ondernemende inwoners die met een innovatief idee de regio tot bloei laten komen. Het fonds biedt een steun in de rug voor projectindieners die de regio slimmer, schoner en aantrekkelijker willen maken. Vanaf vandaag neemt het RIF weer nieuwe projectaanvragen in behandeling. Dit jaar is het innovatieve karakter van de aanvraag een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Tweede ronde Regionaal Investeringsfonds geopend2021-09-17T17:10:09+02:00

Vlindertuin De Zindering officieel geopend

2021-09-13T13:21:44+02:00

Zaterdag 4 september werd in Tiel Vlindertuin De Zindering officieel geopend door wethouder Frank Groen. Vlindertuin De Zindering is een attractie geworden voor Tielenaren,  maar ook voor dagjesmensen die naar Tiel komen. Dit RIF project is een mooi voorbeeld van waar burgerparticipatie toe kan leiden; de tuin is  is ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers van Stichting TielCentrumXL, gemeente Tiel en Tielse bedrijven. 

Vlindertuin De Zindering officieel geopend2021-09-13T13:21:44+02:00

Grenzeloos wandelen en fietsen in Gelderland dankzij eenduidige systematiek

2021-09-10T17:10:35+02:00

Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bekrachtigden vandaag hun samenwerking in de uitvoering van de recreatieve routenetwerken in Gelderland. Dat deden zij met een handtekening én uitvoeringsplannen voor routenetwerken.

Grenzeloos wandelen en fietsen in Gelderland dankzij eenduidige systematiek2021-09-10T17:10:35+02:00

Proces Strategische FruitDelta Gebiedsagenda loopt

2021-08-25T13:59:35+02:00

Het Algemeen Bestuur (AB) van GR Regio Rivierenland stemde op 10 februari in met de procesaanpak om tot een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 te komen. Inmiddels is het proces goed op dreef en zijn we in fase 3 aangekomen. Een eerste concept Gebiedsagenda 1.0 is klaar, maar vraagt nog om een verdiepingsslag dit najaar.

Proces Strategische FruitDelta Gebiedsagenda loopt2021-08-25T13:59:35+02:00

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

2021-08-24T16:07:53+02:00

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten ze een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar2021-08-24T16:07:53+02:00