Nulmeting maakt omzet en omvang multifunctionele landbouw FruitDelta Rivierenland bekend

2019-12-10T13:46:02+01:00

Eén van onze opgaven is om de agribusiness in FruitDelta Rivierenland met de samenleving te verbinden via verbrede plattelandsontwikkeling, ook wel multifunctionele landbouw genoemd. Om te weten waar wij staan in onze regio op dit vlak, hebben wij een nulmeting laten uitvoeren door Wageningen University & Research (WUR).

Nulmeting maakt omzet en omvang multifunctionele landbouw FruitDelta Rivierenland bekend2019-12-10T13:46:02+01:00

Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied regio: Regio Rivierenland in gelijk gesteld op alle punten kort geding

2019-11-27T11:30:51+01:00

De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de feitelijke realisatie van dit unieke project af te ronden.

Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied regio: Regio Rivierenland in gelijk gesteld op alle punten kort geding2019-11-27T11:30:51+01:00

Mobiliteitsmakelaar voor een betere bereikbaarheid van FruitDelta Rivierenland

2019-11-19T16:00:24+01:00

Een goede regionale bereikbaarheid is cruciaal voor de economische positie van FruitDelta Rivierenland en haar werkgevers. De bereikbaarheid staat momenteel onder druk en dat zal aankomende jaren niet minder worden. Daarom is een mobiliteitsmakelaar aan de slag gegaan om samen met bedrijven in de regio de bereikbaarheid van de regio en haar bedrijven te verbeteren.

Mobiliteitsmakelaar voor een betere bereikbaarheid van FruitDelta Rivierenland2019-11-19T16:00:24+01:00

Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café

2019-11-14T14:33:47+01:00

Op woensdag 13 november ontmoetten ondernemers, onderwijsbestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie elkaar tijdens het eerste Logistiek Café van Logistics Valley Rivierenland. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties partner van Logistics Valley Rivierenland en het doel van het Logistiek Café is om elkaar in informele setting te spreken en kennis uit te wisselen.

Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café2019-11-14T14:33:47+01:00

RIF-project Gardenista gaat door na succesvolle eerste editie

2019-11-11T14:32:29+01:00

Gardenista, het nieuwe jaarlijkse buitenevenement in FruitDelta Rivierenland, krijgt een vervolg in 2020. Het meerdaagse festival werd mede mogelijk gemaakt door ons Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor de aanleg van de infrastructuur nam het RIF 30% van de kosten voor haar rekening. De belangstelling was overweldigend en daarom zal het in 2020 worden gehouden van 20 t/m 24 mei op Kasteel Ophemert.

RIF-project Gardenista gaat door na succesvolle eerste editie2019-11-11T14:32:29+01:00

Nieuwe landkaart Rivierenlands cultuurlandschap t.b.v. ontwikkeling Regionale Energiestrategie

2019-11-08T16:23:21+01:00

Op 28 oktober ontving Joost Reus, voorzitter van de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland, de eerste landkaart met daarop de cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het Rivierenlandse landschap. De kaart is bedoeld ter ondersteuning van de regio om bij het opstellen van een RES rekening te houden met deze aspecten.

Nieuwe landkaart Rivierenlands cultuurlandschap t.b.v. ontwikkeling Regionale Energiestrategie2019-11-08T16:23:21+01:00

Terugblik op Fruitcorso Tiel, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland

2019-10-17T16:41:59+01:00

Op zaterdag 21 september 2019 vond het 59e Fruitcorso plaats. Als gastheer van dit fruitfeest zijn wij trots dat het een plek heeft op de lijst voor immaterieel erfgoed van UNESCO. Het is het énige Fruitcorso van Nederland, Europa en zelfs de wereld. Wij nodigden honderden relaties uit om dit unieke evenement samen met ons en organisator Stichting 4-Stromenland in de stralend warme zon te beleven.

Terugblik op Fruitcorso Tiel, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland2019-10-17T16:41:59+01:00

Uniek in Nederland: aanleg glasvezelnetwerk Rivierenland via overheidsmodel

2019-10-04T12:14:31+01:00

Alle zeven deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. Met deze laatste stap gaat een uniek project in Nederland van start, namelijk de aanleg van een netwerk via het zogenaamde overheidsmodel.

Uniek in Nederland: aanleg glasvezelnetwerk Rivierenland via overheidsmodel2019-10-04T12:14:31+01:00

Rol gemeenteraden in de Regionale Energiestrategie centraal tijdens regionale raadsbijeenkomst 25-9-2019

2019-10-04T16:19:25+01:00

In 2021 moeten wij een Regionale Energiestrategie (RES) opleveren. Dat moeten wij samendoen en er komt veel bij kijken. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst van 25 september 2019 zoomden wij in op de rol van de raden in de RES. Dat deden wij in een levendige, DWDD-achtige setting. Er was veel gelegenheid om met elkaar en met de leden van de stuurgroep RES in gesprek te gaan. En om (in pitches) aan te geven hoe de raden hun rol en samenwerking zien.

Rol gemeenteraden in de Regionale Energiestrategie centraal tijdens regionale raadsbijeenkomst 25-9-20192019-10-04T16:19:25+01:00