Drukbezochte Logistiekdag 2019 in teken van innovatie

2019-02-14T14:20:49+00:00

Op donderdag 7 februari kwamen 180 logistiek dienstverleners, verladers en overheden samen in Van der Valk Hotel Tiel voor de Logistiekdag 2019. Binnen het thema ‘Innovatie in de versnelling’ deelden verschillende topsprekers hun visie op urgente ontwikkelingen binnen onze sector.

Drukbezochte Logistiekdag 2019 in teken van innovatie 2019-02-14T14:20:49+00:00

Van start met Mobiliteit en Bereikbaarheid in FruitDelta Rivierenland

2019-02-12T14:15:42+00:00

Een goed bereikbaar Rivierenland, nu en in de toekomst. Dat vinden wij zeer belangrijk. De bereikbaarheid moet beter en daarom is er de afgelopen periode in FruitDelta Rivierenland een aantal stappen gezet om dit voor elkaar te krijgen. Met het Uitvoeringsplan Mobiliteit heeft de regio een aantal duidelijke ambities geformuleerd en acties opgesteld. Wij zetten in op robuuste, duurzame en slimme mobiliteit. Hiervoor is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld.

Van start met Mobiliteit en Bereikbaarheid in FruitDelta Rivierenland 2019-02-12T14:15:42+00:00

Projecten Regionaal Investeringsfonds maken verbinding met elkaar

2019-02-08T15:05:43+00:00

Een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) betekent niet alleen een financiële bijdrage, maar ook de toegang tot een waardevol netwerk en kennisdeling. Dat bleek tijdens de eerste netwerkbijeenkomst in Kasteel Ophemert van ondernemers die met hun projecten in januari van dit jaar op een bijdrage konden rekenen. Tijdens deze eerste bijeenkomst konden de projectindieners kennis maken met elkaar en de Economic Board die de projecten beoordeelt. Doel van de bijeenkomst: kennismaken en kijken waar je elkaar kunt versterken.

Projecten Regionaal Investeringsfonds maken verbinding met elkaar 2019-02-08T15:05:43+00:00

Eerste inspiratiesessie logistieke ondernemers: samen logistieke arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken oplossen

2019-01-29T18:00:51+00:00

Veel ondernemers in Rivierenland kampen met onvervulde vacatures en zijn op zoek naar kwalitatieve medewerkers. Om hiermee actief aan de slag te gaan, organiseerde Coöperatie Medel op 22 januari de eerste inspiratiesessie voor logistieke ondernemers. Het doel: gezamenlijk ondernemersinitiatieven opzetten en uitvoeren om zo de structureel logistieke arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken op te lossen.

Eerste inspiratiesessie logistieke ondernemers: samen logistieke arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken oplossen 2019-01-29T18:00:51+00:00

Van inpakrobot tot versteend fruit: 18 projecten ontvangen steun van het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland

2019-01-17T13:10:36+00:00

De tweede ronde van 2018 van het Regionaal Investeringsfonds mag een succes genoemd worden. Uit totaal 31 aanvragen beoordeelde de Economic Board - een jury van experts uit het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid - 18 projecten als het meest waardevol voor de regio.

Van inpakrobot tot versteend fruit: 18 projecten ontvangen steun van het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland 2019-01-17T13:10:36+00:00

Rijk investeert 12 miljoen euro in railterminal bij Valburg

2019-01-11T13:12:07+00:00

Het Rijk reserveert 12 miljoen euro voor de bouw van de railterminal tussen Valburg en Reeth. De investering, die in afstemming met de provincie Gelderland wordt gedaan, maakt het mogelijk om de railterminal aan te sluiten op de Betuweroute.

Rijk investeert 12 miljoen euro in railterminal bij Valburg 2019-01-11T13:12:07+00:00

Topambtenaar Economische Zaken bezoekt Rivierenland

2019-01-11T12:57:04+00:00

Secretaris-Generaal (SG) Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezocht LHR op 7 december 2018. Hij werd door Ben Brink, wethouder van de gemeente Tiel en voorzitter Bedrijvenpark Medel, ontvangen in het Huis van de Logistieke Samenwerking.

Topambtenaar Economische Zaken bezoekt Rivierenland 2019-01-11T12:57:04+00:00

Gerdo van Grootheest (Culemborg) genomineerd voor Beste Bestuurder kleine gemeente

2019-01-10T13:09:52+00:00

Ook dit jaar vindt weer de verkiezing tot Beste Bestuurder van het afgelopen jaar plaats. Er zijn bestuurders genomineerd voor vier categorieën: Beste Lokale Bestuurder, Beste Bestuurder van een kleine gemeente (< 35.000 inwoners), Beste Bestuurder jonger dan 40 en de Beste Bestuurde decentrale overheid. Gerdo van Grootheest, burgemeester van Culemborg, is één van de drie genomineerden voor Beste Bestuurder kleine gemeente.

Gerdo van Grootheest (Culemborg) genomineerd voor Beste Bestuurder kleine gemeente 2019-01-10T13:09:52+00:00

Goedbezochte netwerkbijeenkomst: Geld verdienen met cultureel erfgoed in FruitDelta Rivierenland

2018-12-19T13:18:49+00:00

Kun je als toeristisch-recreatief ondernemer geld verdienen met cultureel erfgoed in de regio FruitDelta Rivierenland? En hoe? Tijdens de netwerkbijeenkomst Cultuurhistorie en Recreatie en Toerisme op 11 december op Slot Loevestein ontdekten de deelnemers alle kansen en mogelijkheden hiervoor. Waaronder die van ons Regionaal Investeringsfonds.

Goedbezochte netwerkbijeenkomst: Geld verdienen met cultureel erfgoed in FruitDelta Rivierenland 2018-12-19T13:18:49+00:00

Rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie voor regio FruitDelta Rivierenland gereed

2018-12-18T17:29:02+00:00

De Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) moet meer ruimte geven voor de economische ontwikkeling van de tuinbouw, logistiek, recreatie en toerisme in de regio FruitDelta Rivierenland. Ook kunnen wij met de RSV in gesprek gaan met Provincie en Rijk om zo de regio nog beter op de kaart te zetten. Het rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) is op 18 december aangeboden aan de colleges van onze samenwerkende gemeenten. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland is trots op het proces en de resultaten van de RSV.

Rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie voor regio FruitDelta Rivierenland gereed 2018-12-18T17:29:02+00:00