Leader café rivierenland, brainstorm, kansen

Bijna 40 ondernemers, organisaties en ondernemende burgers kwamen op uitnodiging van Fruitdelta Rivierenland bij elkaar voor een brainstorm bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Ze wisselden met elkaar van gedachten over de mogelijkheden voor “LEADER”.

LEADER is een Europees programma dat projecten voor en door inwoners ondersteunt. Het gebied Rivierenland is in de race om LEADER-gebied te worden. Als dat lukt, komt er subsidie vanuit Europa en de provincie Gelderland om, in combinatie met geld uit de regio, vernieuwende en lokale projecten op weg te helpen van idee naar uitvoering.
Om aanspraak te maken op de Europese subsidie, moet er eind juni een gebiedsplan bij de provincie worden aangeleverd: een Lokale Ontwikkelingsstrategie (ofwel LOS).

Brainstorm over kansen

In het LOS wordt beschreven waar het gebied de LEADER-subsidie voor wil gaan gebruiken. Het gebied omvat de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel. Tijdens de bijeenkomst bij de Fruit Tech Campus gingen inwoners, (agrarisch) ondernemers en mensen van diverse stichtingen, verenigingen en organisaties in gesprek. Het werd een inspirerende brainstorm over wat belangrijk is voor de toekomst van Rivierenland en waar de LEADER-subsidie dus voor ingezet zou kunnen worden.

Er werden diverse onderwerpen genoemd waar het gebied zelf mee aan de slag zou kunnen gaan en waar subsidie van LEADER een handje bij zou kunnen helpen Een voorbeeld is het toekomstbestendig maken van Rivierenland ten aanzien van duurzame energie en biodiversiteit. Ook kwam naar voren dat we als Rivierenlanders veel trotser mogen zijn op ons gebied en het gebied zelf ook veel meer kunnen promoten. Tevens dachten aanwezigen na over wonen, werken, onderwijs en voorzieningen: wat moet er gebeuren om zowel jongeren als ouderen een fijne woon- en werkplek te bieden in Rivierenland? LEADER kan helpen om nieuwe dingen uit te proberen in de vorm van experimenten en pilots.

Naar een gebiedsplan

Via de online enquête hebben veel mensen laten weten wat zij belangrijk vinden. Ook deze informatie wordt de komende weken meegenomen bij de uitwerking van het gebiedsplan. Dat plan wordt eind juni ingediend bij de provincie Gelderland. Een beoordelingscommissie bepaalt in de zomer of Rivierenland inderdaad LEADER-gebied wordt. Als dat zo is, dan kunnen inwoners, ondernemers en organisaties vanaf eind 2023 tot en met eind 2027 subsidie aanvragen voor hun vernieuwende plannen.

Kijk voor meer informatie over LEADER in Rivierenland op www.fruitdelta.nl/leader-rivierenland.