NIEUWS

Breedbandnetwerk in buitengebied zeven Rivierenlandse gemeenten stap dichterbij

29 maart 2019 – Snel internet voor de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel is een stap dichterbij. Regio Rivierenland heeft een goede partij gevonden met veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk: Digitale Stad. De bewoners van de betreffende adressen ontvangen binnen enkele dagen informatie en een aanbod van dit bedrijf. Daarnaast werkt Regio Rivierenland de samenwerking met Digitale Stad verder uit om vervolgens de gemeenteraden te vragen om hier al dan niet akkoord mee te gaan.

Wat hieraan voorafging
Vorig jaar ontvingen de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland goedkeuring van de Europese Commissie. Deze hadden zij nodig om als overheid in een breedbandnetwerk te mogen voorzien (glasvezel of gelijkwaardig). Dit willen zij, omdat de marktpartijen hadden aangegeven niet bereid of in staat te zijn om de komende jaren een concrete oplossing te bieden voor het trage internet in het buitengebied. Een breedbandnetwerk is een oplossing die snel internet garandeert. En voor zeer lange tijd; het is toekomstvast. Met de Europese goedkeuring op zak was het de beurt aan de gemeenteraden om hun goedkeuring te geven aan de plannen. Op de gemeenteraad van Buren na, deden alle negen gemeenteraden van Regio Rivierenland dit. Dat de gemeente Buren niet deelneemt, had geen gevolgen voor de verdere uitvoering van het project.

Marktpartij gevonden
De goedkeuring van de gemeenteraden was het startsein voor een aanbesteding: bedrijven konden een offerte indienen voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van een breedbandnetwerk. Regio Rivierenland ontving echter geen offertes binnen de gestelde termijnen. Dit betekende niet dat zij haar plannen liet varen. Integendeel; zij had haar handen vrij om in gesprek te gaan met partijen die nu actief zijn in het aanleggen van breedband in het buitengebied. Dat proces verliep succesvol en een goede partij werd gevonden: Digitale Stad. Zij heeft veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk in het buitengebied en in kernen. Dit heeft zij succesvol op diverse plekken in Nederland gedaan. Bij het aanleggen, onderhouden en beheren van het netwerk werkt Digitale Stad samen met bijvoorbeeld KPN.

Aanbod Digitale Stad
De bewoners van de adressen die in aanmerking komen voor aansluiting op het breedbandnetwerk ontvangen van Digitale Stad informatie over de aanleg van het netwerk en een aanbod waarop zij kunnen reageren. Zo krijgt Digitale Stad goed inzicht in de omvang van de vraag uit elke gemeente. Daarnaast werkt Regio Rivierenland de samenwerking met Digitale Stad verder uit en is het laatste woord weer aan de gemeenteraden om hier al dan niet mee akkoord te gaan. Verloopt alles volgens plan en geven de raden groen licht, dan start Digitale Stad met de aanleg van een netwerk. Een voorwaarde hiervoor is wél dat tenminste 50% van de adressen uit de vraagbundeling van Digitale Stad tekent om diensten via het netwerk af te nemen. Daarbij hebben de inwoners de keuze uit een ruim aanbod van grotere én kleinere aanbieders, waaronder KPN, T-Mobile, Tele2, Telfort, Solcon en anderen. Door in te gaan op het aanbod, vergroten zij de kans dat Digitale Stad het hele buitengebied kan voorzien van glasvezel.

Meer weten of vragen over dit project?
Kijk op www.breedbandrivierenland.nl

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over Digitale Stad en de mogelijkheid om u aan te melden voor een glasvezelaansluiting kijk op: www.digitale-stad.nl/rivierenland