NIEUWS

Bord Voedselbos Betuwewind

BONUSRONDE REGIONAAL INVESTERINGSFONDS LEVERT TWAALF INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP 

Rivierenland, januari 2022 – Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland.

In de tweede ronde van 2021 (van 17 september t/m 29 oktober) ontving het RIF 23 subsidieaanvragen. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een Economic Board die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende economische sectoren, onderwijs- en financiële instellingen. De Economic Board heeft een positief advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van Fruitdelta Rivierenland over vijf haalbaarheidsstudies en zeven uitvoeringsprojecten. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens, het Algemeen Bestuur gehoord hebbende, besloten deze subsidieaanvragen toe te kennen.

Bonusjaar vanuit Regio Deal FruitDelta Rivierenland
2021 was voor de regio een bonusjaar. Dankzij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland tussen Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland was in 2021 een extra tweede openstellingsronde voor het RIF mogelijk, gefinancierd vanuit de Regio Deal. In 2022 krijgt het RIF een opvolging met het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) dat in oprichting is.

Dit zijn de gehonoreerde projecten: 

Titel  Indiener Beoogd eindresultaat
Haalbaarheidsstudies
Earthberry 2025 (pilot) Vaerens B.V. (Deil) Opzetten en ontwikkelen van kleinschalige en

innovatieve containerteeltmethode van aardbeien

Hotel Gelderlandfabriek De Gelderlandfabriek B.V.

(Culemborg)

Haalbaarheidsstudie hotelontwikkeling bij  Gelderlandfabriek
Herinrichting Slot Loevestein Stichting Museum Slot

Loevestein (Poederoijen)

Haalbaarheidsstudie naar optimale herinrichting t.b.v. aanspreken bredere doelgroep
Tien kleine zonnedaken Coöperatieve Vrijstad

Energie BA (Culemborg)

Ontwikkeling 10 kleine zonnedaken (100-500 panelen per dak) i.s.m. Culemborgse maatschappelijke organisaties en verenigingen op daken van hun gebouwen
Vriflex Vriflex BV (Spijk) Haalbaarheidsstudie en praktijktest voor massaproductie De Vriflex, die verschillende afvalstromen scheidt in één afvalbak
Uitvoeringsprojecten
De groene brug tussen fruitwerker, hobbyteler en consument V.O.F. M. van

Beusichem

(Beusichem)

Impuls geven aan verkoop Betuwse streekproducten door: openstellen van productiefaciliteiten voor fruitverwerking voor hobbytelers, organiseren workshops fruitverwerking voor lokale inwoners en toeristen en productie van verwerkte Betuwse fruitproducten vergroten, efficiënter maken en vergroenen
Duurzame Veren Rivierenland Uit®waerde (Tiel) Innovatie d.m.v. introduceren  elektrische veren in regio

Rivierenland, specifiek wordt hierbij ingezet op verbinding Lienden – Rhenen. Opgedane kennis en ervaring met bouw en in vaart brengen nieuwe veerpont wordt ook gebruikt voor gewenste omschakeling naar elektrisch van andere regionale veren

Hanzeweekend Maasbommel St. Dorpsplatform

Hanzestad

Maasbommel

(Maasbommel)

Inwoners organiseren i.s.m. ondernemers (Middeleeuws) feestweekend om Maasbommel als kleinste Hanzestad van Nederland op de kaart te zetten. Bijdragen aan cohesie tussen bevolking/ondernemers en toeristen
Openingsevenement WATERLICHT Loevestein Stichting Museum Slot Loevestein (Poederoijen) I.k.v. thema water in 2022: openingsevenement, tentoonstelling, educatieve en publieksactiviteiten. Opening i.s.m. internationaal

bekende Studio Roosegaarde (Daan Roosegaarde)

Techniekdag Rivierenland – Tiel VNO NCW Midden

(Apeldoorn)

Organiseren Techniekdag (12 maart i.s.m. partners; jongeren enthousiasmeren voor technische beroepen en daarmee meer instroom op technische opleidingen
The Fruitpost De Batterijen Bio B.V.

(Ochten)

Realiseren volledig afbreekbare zetmeelpot voor de boomteelt waarmee meer bomen per vierkante meter geteeld kunnen worden met minder grond en energie
Voedselbos Betuwewind – fase 2: aanleg en inrichting Burgerwind coöperatie West Betuwe (Geldermalsen) Ontwikkeling van een voedselbos waarin landbouw, educatie en recreatie wordt gecombineerd

Project uitgelicht: Voedselbos Betuwewind
Het Voedselbos Betuwewind kreeg eerder een haalbaarheidssubsidie toegekend. Met dit uitvoeringsproject en de toegekende financiering kan de geplande aanleg van het voedselbos nu meteen worden gerealiseerd. Het gaat om aanleg en inrichting van een voedselbos van elf hectare, aan de Tielerweg in Geldermalsen, inclusief een biologische tuinderij. Hiertoe zal een inrichtingsplan gemaakt worden, inclusief gedetailleerd ontwerp, plantlijsten en voorbereiden van de vergunningsaanvraag. Daarnaast worden voorlichtings- en educatiematerialen ontwikkeld en wordt het project (ecologisch) gemonitord.

Meer informatie
Alle toegekende projecten zijn binnenkort terug te vinden op de website van FruitDelta Rivierenland. In het najaar van 2022 gaat het fonds weer open. De informatie hierover zal dan te vinden zijn op de website.

Publicatiedatum:  18 januari 2022