De Bestuurlijke Stuurgroep

In de besluitvorming, aansturing en uitvoering van de Regio Deal speelt de Bestuurlijke Stuurgroep een centrale rol. Dit is de bestuurlijke vertegenwoordiging van procespartners die vanuit een helicopterview betrokken zijn bij het indieningsvoorstel. Zij gingen in 2019 een alliantie aan om de Regio Deal als FruitDelta Rivierenland in te dienen bij het Rijk. Met het Rijk is afgesproken dat deze alliantie ook degene is die de projecten toetsen op de gezamenlijk afgesproken doelen. De Bestuurlijke Stuurgroep maakt zich hard voor de structurele samenwerking over projecten- en organisatiegrenzen heen.

De leden adviseren het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Zij is de kassier, alle financiën lopen via haar. Daarnaast is besloten om een subsidieverordening te maken. Deze bevat de criteria die opgenomen zijn in het afwegingskader. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland stelt de verordening vast. Het Dagelijks Bestuur stelt uiteindelijk de bijdragen aan de projecten concreet vast. Deze structuur is vergelijkbaar met die van het Regionaal Investeringsfonds, met de rol van de Economic Board.

De publieke rechtspersonen die in de stuurgroep zitten en die de publieke cofinanciering moeten organiseren, adviseren met mandaat van hun achterban. Bijvoorbeeld over de tekst van de Regio Deal (en ondertekenen deze).

Maak kennis met de leden van de Bestuurlijke Stuurgroep:

Gerdo van Grootheest
Gerdo van GrootheestAB-lid Regio Rivierenland met portefeuille Regio Deal
“Wat ik mooi vind, is dat we elkaar hebben gevonden in de gedeelde noodzaak: we moéten onze opgaven samen oppakken, kunnen het afzonderlijke partijen niet alleen. We kunnen nieuwe samenwerkingen bij concrete projecten realiseren in onze eigen regio. En bestaande verstevigen. Dit komt het aanpakken van onze opgaven ten goede.”
Christianne van der Wal
Christianne van der WalGedeputeerde Provincie Gelderland
“Voor mij staan de inwoners centraal, want we doen het als bestuur altijd voor mensen. Dat belang gaat verder dan de vier programmalijnen uit de Regio Deal. Die is vooral voor ons een mooie eerste stap om daar samen met het Rijk en partners in de regio een belangrijke impuls aan te geven in de vorm van concrete projecten.”
Ben Brink
Ben BrinkVoorzitter RW-POA Rivierenland
“Voor het realiseren van onze ambities zijn veel werknemers nodig die gekwalificeerd zijn voor de taken. Dit vraagt wat van het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio. Neem nu de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid; die vereisen gespecialiseerde technici.”
Dennis Kerkhoven
Dennis KerkhovenVoorzitter Gebiedscoöperatie Rivierenland
“De slogan van Gebiedscoöperatie Rivierenland is ‘Samen zijn we slimmer’ en dat geldt ook voor de Regio Deal. Daarnaast zijn we samen ook daadkrachtiger en efficiënter. Als gebiedscoöperatie zien wij duurzaamheid als maatschappelijke noodzaak, economische kans en aanjager van innovatie. De Regio Deal biedt veel ruimte voor projecten op dit vlak; we kunnen er concreet mee aan de slag.”
Co Verdaas
Co VerdaasDijkgraaf Waterschap Rivierenland
“We willen dat de Regio Deal de katalysator is voor een meer intensieve samenwerking. Niet alleen tussen overheden, maar ook met maatschappelijke partners, ondernemers, onderwijs/onderzoek en inwoners. Zij hebben recht op helderheid en door de samenwerking aan te gaan, is dit geborgd. Uiteindelijk is de hele regio beter af als we het samen doen.”