BRIEF VAN VOORZITTER HANS BEENAKKER, 30 MAART 2020

Beste relatie,

Door de uitbraak van het coronavirus leven we in een roerige tijd. Het virus houdt ons al een tijd in de greep en de vooruitzichten zijn niet te voorspellen. De landelijk afgekondigde maatregelen van het kabinet en het RIVM grijpen sterk in op ons dagelijks leven, zowel in de persoonlijke omgeving als op het werk.

Klik hier voor de maatregelen >>

Gemeentehuizen

In de regio zijn vergaderingen en bijeenkomsten afgezegd en de meeste gemeenten zijn alleen op afspraak voor het publiek open. Buiten medewerkers aan de balie of werkzaam in een gemeentelijk crisisteam werken de overige collega’s thuis. Vanuit huis wordt, waar dit mogelijk is, hard doorgewerkt. We weten elkaar telefonisch te vinden en er wordt volop digitaal vergaderd. Dit vraagt behoorlijk wat improvisatievermogen van ons allen en vooralsnog lijkt dat goed te lukken.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waaronder onze regio valt, heeft een crisisstructuur ingericht. Binnen deze structuur wordt intensief samengewerkt in verschillende teams, waaronder een team voor Bevolkingszorg. Signalen en knelpunten (waaronder economische) die bovenregionaal moeten worden opgepakt, worden hier verzameld en besproken. Ook elke gemeente heeft een lokaal crisisteam ingericht. Daarnaast vergaderen de colleges door, zo goed als mogelijk.

Respect!

In de zorg wordt met man en macht gewerkt aan het leveren van de vereiste medische zorg en ondersteuning. Ook het onderwijs levert een geweldige inspanning door op diverse manieren alternatief onderwijs en opvang te bieden. Ook in andere cruciale beroepsgroepen wordt dag en nacht gewerkt om onze samenleving draaiende te houden; van hulpdiensten en afvalverwijdering tot de levensmiddelenbranche en logistiek. Dit dwingt enorm respect af en het is belangrijk dat deze mensen zo goed en ongestoord mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Daar moeten we allemaal aan meewerken.

Gevolgen voor ondernemend Rivierenland

De landelijk afgekondigde maatregelen hebben ook grote gevolgen voor bedrijven en zzp-ers in onze regio. Sommigen hebben helemaal geen inkomsten meer, terwijl de uitgaven wel doorlopen. We hopen dat het noodpakket van de Rijksoverheid hen enigszins geruststelt, al zullen die niet alle zorgen kunnen wegnemen. In aanvulling hierop nemen de gemeenten ook ondersteunende economische maatregelen. Dit is afgestemd binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ook ondersteun ik van harte de oproep van de ondernemersverenigingen om bij het kopen en consumeren juist nu aan ondernemers in onze regio te denken.

Regionaal Investeringsfonds biedt kansen

Mogelijk is ook een kans voor ondernemers en ondernemende inwoners van Rivierenland dat er weer een nieuwe aanvraagronde voor het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland is gestart. Via dit stimuleringsfonds is een financiële bijdrage mogelijk voor mensen die vernieuwende ideeën hebben om de regionale agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme in onze regio te versterken. Zij kunnen hun plan indienen via het digitale loket van het fonds op www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds. Gezien de omstandigheden is de inzendingstermijn verlengd van 24 april tot 1 oktober.

Vertrouwen in onze samenwerking

We durven niet te voorspellen wanneer we weer vanuit onze vertrouwde werkplekken aan het werk kunnen. Veel zal de komende weken afhangen van de ontwikkelingen in het land. We hopen dat de genomen maatregelen hun positieve effecten laten zien. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we in ieder geval de komende weken nog op een andere manier met elkaar zullen samenwerken. Gelukkig wordt er in deze regio al jarenlang intensief met elkaar samengewerkt. Daardoor zijn de contacten goed en laagdrempelig en weet men elkaar goed te vinden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we deze samenwerking, ook in de huidige moeilijke omstandigheden, kunnen voortzetten. Sterker nog, de samenwerking en het wederzijds vertrouwen kan ons door deze roerige tijd loodsen.

Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in regio FruitDelta Rivierenland.

Veel sterkte!

Namens Regio (FruitDelta) Rivierenland wens ik u veel sterkte de komende tijd. Hopelijk treffen we elkaar snel weer ‘live’ en in goede gezondheid. We blijven met elkaar verbonden, niet alleen telefonisch en digitaal, maar ook in gedachten. Voor nu, blijf gezond, houd aandacht voor de mensen in uw omgeving en ga verstandig om met alle adviezen en afgekondigde maatregelen.

Een hartelijke groet,

Hans Beenakker,

bestuursvoorzitter Regio Rivierenland /voorzitter FruitDelta Rivierenland