NIEUWS

Algerijnse delegatie bezoekt FruitDelta Rivierenland

5 april 2019 – Op 4 april bezocht een afvaardiging uit Algerije Fruitdelta Rivierenland om te leren over onze aanpak van economische ontwikkeling. De groep bestond uit medewerkers van overheden en agrarische coöperaties. Jan Kottelenberg, speerpuntvoorzitter Agribusiness, en Dick Koorn, coördinator Greenport Gelderland, ontvingen de groep op de Logistieke Campus Medel in Tiel. Annoesjka Wintjes, programmamanager Regio Rivierenland, lichtte het regionale economische uitvoeringsprogramma toe.

Kennisplatform
Het bezoek vond plaats in het kader van een kennisproject rondom de ontwikkeling van landelijke gebieden. Het is een pilot gesponsord door de Europese Unie. De groep is van plan om een kennisplatform op te gaan zetten voor economische ontwikkeling in hun eigen regio waar ook aandacht is voor agribusiness en recreatie en toerisme. En daarvoor zijn ze bij ons aan het juiste adres!

Innovatie en kenniscentra
Wij gingen in op onze opgave Innovatie voor de drie economische speerpunten Agribusiness, Logistiek & Economie en Recreatie & Toerisme. Ons innovatie-instrument Regionaal Investeringsfonds is bedoeld om innovatie aan te jagen en de eerste resultaten wijzen erop dat dit ook gebeurt. Het tweede innovatie-instrument wordt gevormd door de fysieke kennis en ontmoetingscentra, zoals de onlangs geopende Logistieke Campus Medel en het Laanboomcentrum dat momenteel wordt ontwikkeld in Opheusden.

Bevorderen economische ontwikkeling in Fruitdelta Rivierenland
Onze Algerijnse bezoekers waren zeer geïnteresseerd in de samenwerking in FruitDelta Rivierenland tussen de overheden, organisaties, ondernemers, onderzoek, onderwijs en ondernemende burgers. Voor ons was het mooi om te beseffen dat wij als regio daarin flinke slagen hebben gemaakt en economische ontwikkeling bevorderen.

Als dank ontvingen wij als souvenir een beeld van het vrijheidsmonument in Algerije.