NIEUWS

Algemeen bestuur Regio Rivierenland stelt Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022 vast

24 juni 2019 – Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft op 19 juni 2019 het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022 vastgesteld, na een zienswijzeprocedure van de gemeenteraden. “Het Uitvoeringsplan Mobiliteit is een mooi product waar wij als samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland trots op mogen zijn”, aldus de regiovoorzitter Hans Beenakker.

Overhandigingsmoment van de Ruimtelijke Strategische Visie, bestuursleden en beleidsmedewerker op de foto in een kamer. Lachende mensen, twee mannen en een vrouw.

Regiovoorzitter Hans Beenakker (midden) neemt het Uitvoeringsplan Mobiliteit in ontvangst van portefeuillehoudervoorzitter Henny van Kooten (links) en Julie Fijnje, beleidsmedewerker mobiliteit Regio Rivierenland

Goede bereikbaarheid voorwaarde voor een goed economisch functionerende regio

Het afgelopen jaar is samen met de gemeenten het Uitvoeringsplan opgesteld. Een goede bereikbaarheid stopt immers niet bij gemeente- of regiogrenzen en het is van groot belang voor het goed functioneren van de regio. Door de centrale ligging in Nederland, in combinatie met de rust, de ruimte en het kleinschalige dat het landschap tussen de grote rivieren kenmerkt, kent het een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Voor onze economische speerpunten, de agribusiness en logistiek, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang, maar ook recreanten moeten onze regio positief kunnen beleven tijdens hun verblijf. We pakken de bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio, mét onze partners, zoals het bedrijfsleven, de provincie, het Rijk en de omliggende regio’s. Daarbij richten wij ons niet alleen op de bereikbaar in onze regio, maar vooral ook op de verbinding van onze regio naar de regio’s, steden en voorzieningen om ons heen.

Meer mobiliteit en leefbaarheid voor inwoners van Rivierenland

Het Uitvoeringsplan Mobiliteit zet in op een robuust, duurzaam en slim netwerk. Daar waar er knelpunten in het wegennet, fietsnetwerk of het spoor geconstateerd worden, verkennen wij die om tot een robuust netwerk te komen dat goed doorstroomt, zowel voor het verkeer naar en in de regio. We stimuleren het gebruik van de fiets en optimaliseren het openbaar vervoer. Niet alleen voor een bijdrage aan de klimaat, ook de vitaliteit van burgers en de leefbaarheid van de kernen neemt hiermee sterk toe.

Daarnaast maken de versnelde technologische ontwikkelingen (techniek, data, diensten), waarmee het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden is (bijvoorbeeld autogebruik verminderen, spitsmijden, flexibele werktijden), het mogelijk de beschikbare infrastructuur beter te benutten. Het verbeteren van onze bereikbaarheid doen we zoveel mogelijk op een slimme, duurzame en innovatieve manier.

Regio Rivierenland een van de weinige Gelderse regio’s met een eigen Mobiliteitsfonds

Het Mobiliteitsfonds maakt het mogelijk om de acties en ambities uit het Uitvoeringsplan om te zetten in een resultaat. En dit doen we samen! Elke gemeente draagt jaarlijks € 1,00 per inwoner voor de periode 2019-2022 bij in het Mobiliteitsfonds. “Het is zeer uniek in Gelderland dat wij een eigen fonds hebben. Hierdoor kan je echt als partner optreden bij nationale vraagstukken zoals de verkenning van de A2 en de verbreding van de A15, maar ook vraagstukken zelf oppakken.”, aldus de portefeuillehoudervoorzitter Henny van Kooten.

Daarom wordt het Mobiliteitsfonds ingezet voor financiering van de verschillende onderzoeken en lobbytrajecten om te komen tot goed afgewogen oplossingen om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Mobiliteit blijft in beweging en met het doorlopende mobiliteitsprogramma en het mobiliteitsfonds proberen wij daar zo goed mogelijk op in te spelen.