aanvragen, RSF, subsidie, aanvraag

Aanvragen bijdrage

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Regionaal Stimueringsfonds (RSF) moet je met jouw idee aan een aantal voorwaarden voldoen.
Bij het toekennen van een bijdrage maken wij een onderscheid tussen initiatieven die een uitvoeringsproject of een haalbaarheidsstudie zijn.

Hieronder staat nog kort samengevat waar je aan moet voldoen.

  • Jouw project draagt bij aan één of meer van de 19 opgaven uit de regionaal ambitiedocument
  • Het idee is vernieuwend
  • Je werkt samen met andere partijen in de regio

Als je project voldoet aan deze hoofdlijn kun je een aanvraag indienen. Maar lees ook de volledige criteria en het besluit over de indieningstermijnen en het subsidie-plafond.

Aanvragen