NIEUWS

AAN DE SLAG MET AMBITIES UIT REGEERAKKOORD

“Het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ biedt Regio FruitDelta Rivierenland perspectief om onze mkb- en familiebedrijven te ondersteunen, de brede welvaart verder te versterken en bij te dragen aan de landbouw- en klimaattransitie”. Aldus de eerste reactie van regiovoorzitter Hans Beenakker van regio FruitDelta Rivierenland op het op 15 december gepresenteerde Coalitieakkoord.

Ondersteunen mkb- en familiebedrijven
Een eerste verkenning van het Coalitieakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet het mkb wil ondersteunen en aandacht heeft voor de continuïteit van familiebedrijven. En die hebben wij in onze regio relatief veel ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Dat is een mooie aanvulling op ons Regionaal Investeringsfonds welke onze mkb- en familiebedrijven stimuleert om te innoveren.

Structureel vervolg Regio Deal
Vier jaar geleden ging er al 900 miljoen euro naar verschillende Regio Deals om de brede welvaart te versterken. Hiervan ging 7,5 miljoen naar de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en deze is nu volop in de uitvoering. Het regeerakkoord stelt continuering van de Regio Deals voor. Wij stellen onze ervaringen graag beschikbaar voor andere regio’s en zetten in op een duurzaam en structureel vervolg in onze regio.

Landbouw- en klimaattransitie
Het kabinet maakt ook middelen vrij voor een nationaal fonds landelijk gebied (25 miljard) en een klimaat- en transitiefonds (35 miljard) om de benodigde landbouw- en klimaattransitie uit te voeren. Samen met onze tuinbouwsector zijn we al volop aan de slag. Samen met het kabinet willen wij de landbouw- en klimaattransitie waarmaken.

Via het proces van onze Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 stellen wij samen met onze regiopartijen concrete plannen op om bij te dragen aan de nationale ambities. Hierover gaan wij graag in gesprek met de nieuwe ministers en leden van de Tweede Kamer. Ook werken wij samen met andere regio’s en provincies in Oost-Nederland aan de ambities van het nieuwe regeerakkoord en gaan er verder mee aan de slag. Via de campagne ‘Nederland slim benutten’’ communiceren we naar de politieke partijen en ministers van het nieuwe kabinet, om duidelijk te maken dat Oost-Nederland kansen en mogelijkheden biedt om de nationale ambities waar te maken.

Publicatiedatum: 20 december 2021