NIEUWS

O’s aan de slag met Ruimtelijke Strategische Visie

Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving beoogt. Wij willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. En daarbij zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie maakt duidelijk waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn. Het stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.

Wie doen mee?
Overheid (ambtenaren en bestuurders), ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Ook Provincie Gelderland en de OmgevingsDienst Regio Rivierenland (ODR) denken mee. De ODR richt zich vooral op het geven van informatie over de regio.

Themabijeenkomsten
Op 5, 9 en 12 oktober vonden drie themabijeenkomsten plaats; een bijeenkomst voor elk speerpunt. De O’s troffen elkaar op toepasselijke locaties: Fruitpark Ochten (themabijeenkomst Agribusiness), Van der Valk Hotel aan de A15 in Tiel (themabijeenkomst Economie en Logistiek) en Geofort Herwijnen (themabijeenkomst Toerisme en Recreatie).

Benieuwd naar de inhoud van deze themabijeenkomsten/werksessies? Klik hier voor een verslag.

Conceptvisie
Het is de planning om de conceptvisie begin 2018 af te ronden, zodat het Algemeen Bestuur nog voor de verkiezingen het concept aan de colleges en de raden ter besluitvorming kan aanbieden. De definitieve besluitvorming zal direct na de verkiezingen in 2018 plaatsvinden.

Meer weten? Achtergronden? 
Klik hier om naar de pagina over de Ruimtelijke Stategische Visie te gaan.