Eerste Pleintjes van Morgen geopend

2022-04-14T14:55:39+02:00

Pleintje van Morgen is onderdeel van het Regio Deal project Circulaire economie, uit de programmalijn Fruit. Het project onderzoekt hoe grondstoffen uit gescheiden ingezamelde plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (pdb) hergebruikt kunnen worden. Een belangrijke stap in het sluiten van de keten op weg naar een regionale circulaire economie. Dat we met schone grondstofstromen tot mooie producten kunnen komen wordt zo zichtbaar en circulariteit tastbaar.