Videoboodschap regiovoorzitter Hans Beenakker: “Mijlpaal bereikt in regionale samenwerking met nieuw ambitiedocument”

2022-02-14T15:35:14+01:00

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en Regio Rivierenland licht in een videoboodschap de meerwaarde van het nieuwe Regionale economisch ambitiedocument 2022-2025 toe: “Om lokaal ambities te verwezenlijken, is regionale samenwerking essentieel. De basis voor deze samenwerking hebben we opnieuw vastgelegd in het nieuwe Regionaal economisch ambitiedocument, dat we ook weer in samenspraak met onze samenwerkingspartners willen uitvoeren."