Proces Strategische FruitDelta Gebiedsagenda loopt

2021-08-25T13:59:35+02:00

Het Algemeen Bestuur (AB) van GR Regio Rivierenland stemde op 10 februari in met de procesaanpak om tot een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 te komen. Inmiddels is het proces goed op dreef en zijn we in fase 3 aangekomen. Een eerste concept Gebiedsagenda 1.0 is klaar, maar vraagt nog om een verdiepingsslag dit najaar.