Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

2021-06-23T13:24:45+02:00

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen.

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd2021-06-23T13:24:45+02:00

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd

2021-06-11T12:21:35+02:00

In 2016 stelde elke gemeente binnen Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument voor de periode 2016-2020 vast. Doel was om met een gezamenlijke focus de regionale economie te versterken. Als onderdeel daarvan werd het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgericht voor de periode 2017-2020. Het RIF heeft als doel innovatie op de drie economische speerpunten van de Regio te stimuleren en is als instrument een wezenlijk onderdeel van het platform FruitDelta Rivierenland geworden. Het RIF is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Met dit fonds investeert de Regio in projecten en studies van ondernemers en ondernemende inwoners.

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd2021-06-11T12:21:35+02:00

FruitDelta Rivierenland gaat voor toekomstbestendigheid regionale economie en stimuleren brede welvaart

2021-06-09T15:38:22+02:00

Het bestuur van Regio Rivierenland heeft een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 ter besluitvorming naar de gemeenteraden gestuurd. De speerpunten van het nieuwe ambitiedocument zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Het ambitiedocument bevat meteen ook een voorstel voor het doorontwikkelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in een Regionaal Stimuleringsfonds vanaf 2022 met een verlaagde inleg van 2 euro per inwoner. Dit komt overeen met het advies van de Economic Board.

FruitDelta Rivierenland gaat voor toekomstbestendigheid regionale economie en stimuleren brede welvaart2021-06-09T15:38:22+02:00

RIF-projecten met ambitie om te groeien: Beekridder en Glamping De Oever

2021-06-08T15:19:16+02:00

Twee vernieuwende regionale initiatieven, die respectievelijk in 2019 en 2020 steun ontvingen van het Regionaal Investeringsfonds, zijn onlangs van start gegaan. Kleinschalig, maar met de ambitie en potentie om te groeien. En dat is in de regionale media niet onopgemerkt gebleven.

RIF-projecten met ambitie om te groeien: Beekridder en Glamping De Oever2021-06-08T15:19:16+02:00
Ga naar de bovenkant