Vier jaar RIF – terugblik 2017-2020

2021-04-29T09:20:24+02:00

Vorige week is de rapportage ‘Regionaal Investeringsfonds - Terugblik 2017-2020’ aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de Regiogemeenten. Met deze rapportage blikt het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland terug op vier jaar RIF en welke resultaten dit heeft opgeleverd voor de regio. De terugblik dient tegelijkertijd als voorbereiding op de besluitvorming over de toekomstige financiering van het fonds en wordt meegenomen bij de vaststelling van het nieuwe Regionaal economisch ambitiedocument 2022 – 2025 later dit jaar.

Vier jaar RIF – terugblik 2017-20202021-04-29T09:20:24+02:00

Raden en Staten in dialoog over Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030

2021-04-28T20:23:44+02:00

Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland en Christianne van de Wal, gebiedsgedeputeerde provincie Gelderland, gingen samen op 21 april digitaal met raadsleden en Statenleden in gesprek over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030. Bureau Birch, dat dit proces begeleidt, ging in op de kracht van regio Rivierenland en gaf een analyse van lopende beleidsprocessen en de kansen en uitdagingen voor de regio. 

Raden en Staten in dialoog over Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-20302021-04-28T20:23:44+02:00

Met de Regio Deal in volle vaart

2021-04-28T20:13:45+02:00

Met de Regio Deal zijn we in volle vaart gestart met de uitvoeringsfase. Dit betekent dat bijna alle projecten nu in uitvoering zijn én dat we de eerste bijeenkomsten met elkaar aan het organiseren zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opzet van de monitoring van de Regio Deal. Dit doen we door het ontwikkelen van digitale verantwoordingsformulieren én door het ontwikkelen van een Dashboard Brede Welvaart.

Met de Regio Deal in volle vaart2021-04-28T20:13:45+02:00

RES 1.0: Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 2030

2021-04-13T16:53:45+02:00

Rivierenland zet in totaal in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is te lezen in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van RES FruitDelta Rivierenland en het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden door inwoners samen met de acht gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.

RES 1.0: Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 20302021-04-13T16:53:45+02:00

Webinar 3: ‘Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken toont de kracht van het collectief

2021-04-28T11:17:35+02:00

In de reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’ organiseerde FruitDelta Rivierenland, in samenwerking met de stuurgroep Regio Deal, vrijdag 9 april het derde FruitDelta webinar ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven van de toekomst’. Met diverse gasten werd gesproken over belangrijke maatschappelijke opgaven voor onze regio. Juist in deze tijden van de coronapandemie is het van belang om ons concreet en actief in te zetten voor het wonen, leven en werken in FruitDelta Rivierenland samen met onze partners. 

Webinar 3: ‘Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken toont de kracht van het collectief2021-04-28T11:17:35+02:00

Succesvol digitaal FruitDelta werkbezoek college van Gedeputeerde Staten

2021-04-07T21:29:38+02:00

Commissaris van de Koning John Berends gaf op 30 maart tijdens het werkbezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan FruitDelta Rivierenland aan dat Provincie Gelderland samen met FruitDelta aan de Gebiedsagenda wil werken. Het doel van het werkbezoek was om samen te bespreken welke resultaten al geboekt zijn en wat er aanvullend nog mogelijk en wenselijk is voor een gezamenlijke Fruitdelta Gebiedsagenda.

Succesvol digitaal FruitDelta werkbezoek college van Gedeputeerde Staten2021-04-07T21:29:38+02:00

Puur Betuws timmert aan de weg in Rivierenland

2021-04-06T15:31:46+02:00

Puur Betuws is het kersverse lokale korte keten voedselinitiatief van de Betuwe, het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Vanaf zomer 2020 levert het steeds meer lokale producten via een online winkel op puurbetuws.nl en bezorgt het de boodschappen vijf werkdagen per week met eigen transport bij de klanten thuis.

Puur Betuws timmert aan de weg in Rivierenland2021-04-06T15:31:46+02:00
Ga naar de bovenkant