Nederland slim benutten: de Kracht van Oost

2020-04-29T15:33:18+02:00

Provincie Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen om samen met de regio’s een stevige gemeenschappelijke lobbyboodschap af te geven aan Den Haag vanwege de voorbereidingen van de verkiezingen in 2021. Deze gezamenlijke kernboodschap, inclusief de vertaling van elke regio naar concrete oplossingen voor landelijke vraagstukken, is vanaf medio 2020 te vinden op een speciale website.

Nederland slim benutten: de Kracht van Oost2020-04-29T15:33:18+02:00

Openstelling Regionaal Investeringsfonds verlengd tot 1 oktober

2020-04-17T16:29:09+02:00

Ondernemers en ondernemende inwoners kunnen tot 1 oktober een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. De aanvraagronde van 2020 voor een bijdrage startte op 13 maart en liep in eerste instantie tot en met 24 april. Om initiatiefnemers in deze tijd van coronamaatregelen meer gelegenheid te bieden een aanvraag in te dienen, heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland besloten het fonds tot 1 oktober open te stellen. Dit betekent dat er dit jaar één aanvraagronde is voor het fonds, die een half jaar lang openstaat.

Openstelling Regionaal Investeringsfonds verlengd tot 1 oktober2020-04-17T16:29:09+02:00

Nationale Kersenparty FruitDelta Rivierenland 2020 geannuleerd

2020-04-08T09:27:09+02:00

De Nationale Kersenparty, gepland op 19 juni 2020, gaat dit jaar niet door. Daartoe heeft het Algemeen Bestuur van FruitDelta Rivierenland besloten, op voorstel van burgemeester Jan de Boer van gastgemeente Buren, waar de Kersenparty dit jaar plaats zou vinden. Door de coronacrisis, en de daarmee samenhangende maatregelen, vindt de organisatie van de Nationale Kersenparty het noch verantwoord noch gepast om dit jaar een feestelijk netwerkevenement te organiseren.

Nationale Kersenparty FruitDelta Rivierenland 2020 geannuleerd2020-04-08T09:27:09+02:00

Rivierenland maakt werk van duurzame energie – concept RES voorgelegd aan de 8 regiogemeenten

2020-04-01T13:17:46+02:00

Op 31 maart is de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten in Rivierenland. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 gaat opwekken.

Rivierenland maakt werk van duurzame energie – concept RES voorgelegd aan de 8 regiogemeenten2020-04-01T13:17:46+02:00
Ga naar de bovenkant