RIF-project ReeferExpress tussen Rotterdamse haven en CTU Rivierenland gestart

2018-12-17T14:17:36+01:00

Het project ReeferExpress is op 19 maart van start gegaan. De initiatiefnemers dienden vorig jaar bij FruitDelta Rivierenland een verzoek in voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). En die aanvraag werd gehonoreerd! Met dit project wordt een nieuwe multimodale containercorridor gestart tussen de Rotterdamse haven en containerterminal CTU Rivierenland op Medel in Tiel, met op die locatie ook een logistiek verdeelcentrum dat speciaal gericht is op een efficiënter transport van koel- en vriescontainers (reefers) van en naar het achterland. Een automatiseringssysteem omvat de complete route van het vervoer van versproducten over water en weg.

RIF-project ReeferExpress tussen Rotterdamse haven en CTU Rivierenland gestart2018-12-17T14:17:36+01:00

Sterke groei recreatie en toerisme in regio FruitDelta Rivierenland

2018-03-21T11:07:55+01:00

Een jaarlijkse omzetgroei van 5% in de sector recreatie en toerisme in Rivierenland, dát is onze ambitie voor het Speerpunt Recreatie & Toerisme. De resultaten van de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland over 2016 zijn nog rooskleuriger. Toerisme en recreatie in de regio Rivierenland zijn goed voor bijna € 162 miljoen aan bestedingen en 2070 fte aan werkgelegenheid. Dit is een stijging van maar liefst 8% ten opzichte van 2014!

Sterke groei recreatie en toerisme in regio FruitDelta Rivierenland2018-03-21T11:07:55+01:00

Loket voor aanvragen bijdrage uit Regionaal Investeringsfonds weer geopend!

2018-03-16T18:41:26+01:00

Het loket voor de eerste aanvraagronde van 2018 voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds is geopend! Dat deed voorzitter Hans Beenakker symbolisch tijdens de opening van het toeristisch seizoen 2018. Ondernemers en ondernemende inwoners met een innovatief plan hebben tot 26 april de kans om een financiële bijdrage aan te vragen voor hun initiatief.

Loket voor aanvragen bijdrage uit Regionaal Investeringsfonds weer geopend!2018-03-16T18:41:26+01:00

Haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’ inspireert ondernemer tot fruitattractiepark aan de A15

2018-12-17T14:39:42+01:00

De haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’ heeft een prachtig ondernemersinitiatief opgeleverd: een fruitattractiepark rondom streekbeleving in Wadenoijen aan de A15. In 2016 gaf het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland opdracht tot deze studie. Zij rondde deze studie vorig jaar af. Ondernemer Aart Blom van Betuwe Kers B.V. werd vervolgens geïnspireerd door de studie. Dat leverde een prachtig streekbelevingsconcept op waarvan het concept-businessplan in juni gereed zal zijn.

Haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’ inspireert ondernemer tot fruitattractiepark aan de A152018-12-17T14:39:42+01:00

Magazine Regio FruitDelta Rivierenland voor nieuwe gemeenteraads- en collegeleden in regio Rivierenland

2018-03-09T14:32:21+01:00

Op 21 maart vinden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen is de eerste belangrijke taak van de nieuwgekozen raadsleden het formeren van het college van hun gemeente en de benoeming van de wethouders. Dat betekent nieuwe gezichten in de gemeenteraden én in de colleges van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland. Om alle nieuwelingen op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van Regio FruitDelta Rivierenland en de ‘blijvers’ bij te praten, ontvangen zij een magazine. In dit overdrachtsdocument lezen zij alles over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de resultaten die zijn geboekt voor de regio. Ook krijgen zij een doorkijk naar 2018.

Magazine Regio FruitDelta Rivierenland voor nieuwe gemeenteraads- en collegeleden in regio Rivierenland2018-03-09T14:32:21+01:00

Regio FruitDelta Rivierenland in top 4 snelst groeiende regio’s van Nederland

2018-03-07T15:02:52+01:00

Regio FruitDelta Rivierenland behoort tot de vier snelst groeiende regio’s van het land. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht welke gebieden buiten de Randstad de afgelopen twintig jaar bovengemiddeld snel groeiden. De geografische regio's die eruit springen zijn Flevoland, Noord-Overijssel, Stadsgewest Amersfoort en Zuidwest-Gelderland (Regio FruitDelta Rivierenland). Van deze regio’s groeide de bedrijvigheid, werkgelegenheid en bevolking bovengemiddeld.

Regio FruitDelta Rivierenland in top 4 snelst groeiende regio’s van Nederland2018-03-07T15:02:52+01:00
Ga naar de bovenkant